Statens folkhälsoinstitut

Bygg för bättre hälsa

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 14:10 CEST

Hur ska folkhälsa få en mer framträdande plats när samhället planeras och byggs? Den och andra frågor som handlar om hur samhället utformas bäst för att stimulera till ett aktivt liv diskuteras under en strategidag i Göteborg.

Representanter för media välkomnas.

Tid: Onsdag 6 oktober 2010, kl 09.30 - 18.00
Plats: VR-salen, Chalmers, Sven Hultins gata 6, Göteborg

Samhällsplanering har en central roll för att stimulera människor till ett aktivt liv. Men hur ska folkhälsodimensionen kunna bli än tydligare. Nu samlas representanter för samhällsbyggnadssektorn för att med aktuell forskning och goda exempel belysa vad som kan göras för att bidra till bättre folkhälsa.

– Det känns mycket spännande att det finns ett stort intresse för dessa frågor. Att konferensen var fulltecknad långt i förväg visar att det finns ett ökande samhällsintresse för betydelsen av folkhälsa och hur människor mår i samhällsplanering och byggda miljöer, säger Sarah Wamala, generaldirektör vid Statens folkhälsoinstitut.

Målet är att under konferensen sammanställa ett ”tiopunktsprogram” med konkreta rekommendationer för politiker, tjänstemän och samhällsbyggnadssektorns aktörer.

Konferensen arrangeras av Chalmers - Centrum för Management i Byggsektorn (CMB), tillsammans med Statens folkhälsoinstitut och White arkitektbyrå.

Sarah Wamala, generaldirektör vid Statens folkhälsoinstitut medverkar tillsammans med framstående forskare inom området.

För mer information: Konferensprogram på CMB:s webbplats

För ytterligare information:
Pia Lindeskog, avdelningschef, 063-19 97 67, e-post: pia.lindeskog@fhi.se
Henry Stegmayr, utredare, 063-19 97 52, e-post: henry.stegmayr@fhi.se
Johan Landin, pressekreterare, 063-19 96 52, e-post: johan.landin@fhi.se