Sigtuna kommun

Bygg Norra böjen för tågtrafik Märsta – Arlanda!

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 11:04 CET

I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2010) pekar Stockholms läns landsting ut Arlanda-Märsta som en av regionens åtta regionala stadskärnor. Hög tillgänglighet med bra kollektivtrafikförbindelser liksom goda järnvägsförbindelser är en förutsättning för att utvecklas. Infrastrukturen knuten till Arlanda flygplats är av särskild vikt för att vara attraktiv för medborgare, näringsliv och offentlig verksamhet.

- Vårt beslut att prioritera Norra böjen är viktigt för Sigtuna kommuns invånare. Jag är glad att kommunstyrelsen tagit detta i enighet. Nu gäller det att vi alla riktar dessa krav också på den regionala och centrala nivån, säger Lars Bryntesson (S) Kommunstyrelsens ordförande.

För att Sigtuna kommun och därmed även Stockholmsregionen ska kunna utvecklas behövs Norra böjen i Odensalaområdet som kopplar ihop Ostkustbanan med Arlandabanan som en del i etableringen av Arlanda-Märsta regionala stadskärna. Norra böjen innebär att Stockholmsregionen och de regionala stadskärnorna binds samman och på så sätt säkerställer dess utveckling. I ett gemensamt yttrande till TMR (Tillväxt-, Miljö och Regionalplaneringen i Stockholms län) framhåller kommunerna Sigtuna, Upplands-Väsby, Vallentuna och Knivsta (Arlandakommunerna) att Norra böjen ska prioriteras. 

- Uppslutningen från Arlandakommunerna, i detta fall Vallentuna, Upplands-Väsby och Knivsta, är särskilt glädjande. Det öppnar upp för fler möjligheter och en bredare samsyn samt möjliggör för mer samarbete kring näringslivsutvecklingen för Arlandakommunerna. En aktiv och konkret näringslivspolitik är bra för Arlandakommunerna och för Sigtuna kommuns invånare, säger Bosse Andersson (C) kommunalråd.

- Ur ett miljöperspektiv för Sigtuna kommun och Arlanda flygplats är detta en mycket angelägen investering samtidigt som den ger nödvändiga förutsättningar för Sigtuna kommun att kunna utvecklas i önskvärd riktning. Genom att ställa om våra transporter till ett ekologiskt hållbart system där både tunga transporter inom regionen och utvecklingen av kollektivtrafiken utgör grunden, kan stora miljövinster göras, säger Pierre Cengiz Edstrand (MP) kommunalråd.

Presskontakt
Lars Bryntesson (S) kommunalråd genom Martin Rynosson, politisk sekreterare (S) 072- 727 67 92