Miljöpartiet de gröna

BYGG NORRBOTNIABANAN

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 08:55 CEST

Norrbotniabanan behövs för att knyta samman norrlandskustens städer och den framtida storregionen i Norrland, säger Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson, som tillsammans med Maria Wetterstrand mötte ett 100-tal miljöpartister från de fyra Norrlandslänen i Umeå i dag.

- Jag hoppas verkligen att Maud Olofsson sett till att regeringen har med satsningen på Norrbotniabanan i infrastrukturpropositionen i höst. Det är en satsning som minskar klimatpåverkan och halverar restiden mellan städerna längs Norrlandskusten, säger Peter Eriksson.

- Investeringskostnaden för Norrbotniabanan motsvarar värdet från sexton veckors produktion i Norrbotten och Västerbotten, säger Peter Eriksson.

- Runt 60 procent av godstransporterna på järnväg sker i norra Sverige. Kapaciteten på stambanan har slagit i taket. Att starta bygget Norrbotniabanan redan 2012 är därför nödvändigt, säger Peter Eriksson.

FÖR VIDARE INFORMATION:
Peter Eriksson, 070-52 48 776
Marie Utter, språkrörssekreterare för Peter Eriksson, 0703-72 73 23På den pressträff som hölls i Umeå kl 14.00 i dag lämnades detta informationsmaterial om Norrbotniabanan:

Stambanan är en enkelspårig järnväg med hundra år på nacken och fortfarande den enda järnvägsförbindelsen i Norrland. Ungefär 60 procent av godsarbetet på järnväg sker i norra Sverige. Kapacitetsbristen gör att Stambanan genom övre Norrland är det stråk i landet som är mest drabbat av förseningar. Det gör att kommunikationerna med järnväg i norrlandsregionen är undermåliga, både för näringslivet och för persontransporter.

- Minska klimatpåverkan
Klimatpåverkan från godstransporterna i Norrland beräknas minska med cirka 110 000 ton per år. En större del av transporterna kommer att ske med tåg istället för lastbil.

- Halvera restiderna i storregionen
En av de största fördelarna med Norrbotniabanan är att den kommer att ligga längs kusten där de flesta människor bor, till skillnad från Stambanan som ligger i inlandet. I dag saknas regional persontrafik med tåg mellan Ö-vik, Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå, dvs centrala orter i den framtida Storregion Norrland. Med moderna tåg kan restiderna halveras. Resan mellan Skellefteå och Umeå att ta 45 minuter istället för som idag 1,5 timmar. Från alla orter längs Norrbotniabanan når du ett av universiteten i Umeå eller Luleå inom 45 minuter. Dessutom ökar tillgängligheten även till angränsande regioner i Finland och söder om Ö-vik.

- Stärk näringslivet
Den nya banan kommer att bidra till att stärka näringslivet på flera sätt. Industrins transportkostnader minskar med 30 procent, tack vare att varje tåg kommer att kunna ta emot mer gods. Den kommer att underlätta för samordning av transporter med järnväg och sjöfart. Inte minst kommer godstransporterna att gå snabbare.

Investering
Kostnaden beräknas av Banverket till cirka 17-21 miljarder kronor. Mp föreslår att staten gör investeringen för att nyttan för klimatet, pendling och näringslivet är så stor. Summan kan jämföras med att näringslivet i Norrbotten och Västerbotten producerar värden för 85 miljarder kronor per år. Då motsvarar investeringen för Norrbotniabanan värdet från sexton veckors produktion.

För att nå de klimatpolitiska målen krävs investeringar i järnvägen i hela landet, särskilt i de områden där det finns störst potential att ersätta klimatstörande transporter. Därför är det viktigt att budget för järnvägsinvesteringar blir så stor att alla angelägna satsningar ur klimatsynpunkt ryms inom ramen.

När kan norrbotniabanan vara klar?
Miljöpartiet vill att byggandet av den första etappen av banan ska inledas senast 2012, såsom förutsatts i den ursprungliga framtidsplanen, och att hela banan ska vara färdigställd senast 2023. För att den nya kustjärnvägen ska fungera och ta emot en ökande gods- och persontrafik är det också nödvändigt att förstärka kapaciteten på Ostkustbanan söder om Sundsvall.

Kontakt: Peter Eriksson, 070-52 48 776
Marie Utter, språkrörssekreterare för Peter Eriksson, 0703-72 73 23