Sveriges Byggindustrier

Bygg- och fastighetsbranschen lockar nya medarbetare på SACO:s studentmässa i Malmö

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 13:14 CET

Vem ska bygga våra hus, vägar och järnvägar i framtiden? Bygg- och fastighetssektorn är en viktig hörnsten i det svenska samhället. Men företagen inom denna sektor har ett gemensamt problem: Det börjar bli svårt att täcka det framtida rekryteringsbehovet av eftergymnasialt utbildade medarbetare. Personalbrist hotar bygg- och fastighetssektorn och redan idag börjar luckorna bli stora efter ökande pensionsavgångar. På SACO:s studentmässa i Malmö den 29 november får den intresserade veta mer om utbildningsvägar och arbetsmarknad inom bygg- och fastighetsbranschen.

Organisationerna Sveriges Byggindustrier (BI), STD Svensk Teknik och Design, Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, Banverket och Lantmäteriet gör i höst och vinter gemensam sak på ett antal studentmässor landet runt för att öka ungdomarnas intresse för bygg- och fastighetsrelaterade utbildningar. Bland utställarna finns också byggutbildningarna vid Sveriges högskolor och universitet. Nu har turen kommit till Malmömässan.

Utbildningsvägarna till yrken inom bygg- och fastighetssektorn är många. Mässbesökarna – gymnasieelever, lärare, studie- och yrkesvägledare m.fl. – får här veta mer om vilka möjligheter som finns.

Banverket, som nu storsatsar på att locka fler medarbetare till sig, nyanställde 300 personer år 2004 men ännu fler kommer att behövas framöver. Många nya anläggningsprojekt och en budget på 107 miljarder fram till 2015 ställer krav på ett stort antal nya medarbetare med många olika kompetenser.

– Järnvägen är en framtidsbransch och vi hoppas att fler ungdomar ska få upp ögonen för järnvägen och anläggningsbranschen. Behovet av nya medarbetare är stort, säger Roger Wetterstrand, ansvarig för strategisk kompetensförsörjning på Banverket.

– Tillsammans når vi fler ungdomar. Vi vill visa hur många spännande uppdrag som väntar efter en bygg- eller fastighetsinriktad utbildning till tekniker, högskoleingenjör, civilingenjör och arkitekt. Vi inser också att vi måste bredda vår rekryteringsbas för att kunna fylla luckorna efter alla som går i pension. Därför är det viktigt att fler unga kvinnor och fler ungdomar med utländsk bakgrund hittar till våra utbildningar, säger Lars Tullstedt, ansvarig för kompetensförsörjning och högskolekontakter på Sveriges Byggindustrier.

– Det är nödvändigt att öka söktrycket ytterligare för att på det viset bidra till att genomströmning och kvalitet ökar på utbildningarna. Sedan är det upp till oss i de olika delarna av sektorn att profilera oss för de studerande. Möten med de studerande i olika former kommer att bli allt viktigare för oss, fortsätter Lars Tullstedt.

Montern (nr A609) bemannas av unga yrkesverksamma representanter från bygg- och fastighetssektorn samt av studenter och lärare från högskolor, universitet och KY-utbildningar.

– Det personliga mötet med ungdomarna är viktigt för att entusiasmera och attrahera dem till samhällsbyggnadssektorn. Vi vill lyfta branschens frågor och branschens anseende. Tillsammans har vi större möjligheter att nå ungdomarna, och det behövs för att tränga igenom det ständiga informationsbruset, avslutar Lise Langseth, chef för Svensk Teknik och Design.

För mer information kontakta
Lars Tullstedt, 0733-900 970, Roger Wetterstrand, 070-724 59 12 eller Lise Langseth, 070-345 69 07.

Organisationerna Sveriges Byggindustrier, Svensk Teknik och Design, Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, Banverket och Lantmäteriet samverkar för att öka intresset för bygg- och fastighetsrelaterade utbildningar på eftergymnasial nivå.