Sveriges Byggindustrier

Byggavtalet klart

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2013 08:51 CEST

Byggindustrin kommer tre år framöver att följa industrins lönenorm på 6,8 procent.

- Det är bra att vi kunnat komma överens med Byggnads och att det är ett treårigt löneavtal. Årets förhandlingar har varit inriktade på konflikt och det får inte upprepas. Parterna måste kunna sköta detta på ett mycket mer professionellt sätt, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier kunde i kväll skriva på det slutliga avtalet med Byggnads. Det innebär i korthet att parterna håller sig inom det så kallade märket på 6,8 procent. Parterna gör även avräkning för arbetstidsförkortning, föräldraförsäkring samt en mindre konjunkturkorrigering. Avtalet är på 37 månader, vilket innebär att det löper ut samtidigt som industrins avtal.

- Nu ska vi tillsammans med Byggnads fortsätta att utveckla säkerheten på våra arbetsplatser och förhindra de oseriösa inslagen i byggsektorn. Vi kommer att sätta igång arbetsgrupper redan nästa vecka och göra allt för att utveckla vår framtida byggsektor, säger Ola Månsson.

I uppdraget ingår bland annat att utarbeta ett gemensamt förslag för ordning och reda i byggbranschen.

Vi kommer att hitta nya och tillämpbara lösningar. Vi har kunnat konstatera att Byggnads ursprungsförslag i flera delar strider mot både Sveriges och EU:s lagstiftning. Nu ska vi sätta oss ner för att tillsammans titta på andra EU-länders system och problemlösningar, utveckla ID06-systemet och ta fram förslag till hur entreprenadkedjorna ska redovisas, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef Sveriges Byggindustrier.

Efter ett år är Byggavtalet uppsägningsbart om arbetsgruppen mot oseriösa företag inte når tillfredsställande resultat. Efter två är avtalet uppsägningsbart i likhet med andra avtal inom industrin.

För ytterligare information, kontakta Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier,  076-787 87 04, ola.mansson@bygg.org, eller Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, 070-381 00 87, mats.akerlind@bygg.org

Pressbilder: http://www.bygg.org/press/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org