Byggnads

Byggbodar saknas på var sjunde byggarbetsplats i Sverige

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2003 14:20 CEST

- brott mot kollektivavtalet och Bodöverenskommelsen från 1967

I maj 2003 genomförde Byggnads för fjärde gången en landsomfattande arbetsmiljövecka. Förbundets 32 avdelningar från norr till söder kontrollerade arbetsmiljöarbetet i svenska byggföretag. Speciellt fokus riktades mot hur kollektivavtalet om företagshälsovård efterlevs. Dessutom besvarade nästan 1200 av Byggnads 4 300 skyddsombud en enkät som visar att nästan 14 procent av företagen inte erbjuder bod eller andra personalutrymmen när arbetsplatser etableras. En positiv trend iakttogs inom företagshälsovården: 96 procent av företagen i enkätundersökningen hade sådana avtal.

När Byggnads kontrollerade svenska arbetsplatser under Arbetsmiljöveckan 2002 visade det sig att 16 procent av de besökta företagen saknade företagshälsovård. Kollektivavtalet slår fast att varje medlem har rätt till sådan med förebyggande inriktning. I år iakttogs en påtaglig förbättring - 96 procent av företagen och arbetsplatserna, där skyddsombud har svarat på enkäten, har avtal i dag. Om den också innehåller förebyggande inslag framgår inte av undersökningen.

Bodöverenskommelse sedan 1967
- Att nästan 14 procent av de undersökta arbetsplatserna saknar bod eller personalutrymme är allvarligt och kan tyda på fler brister i arbetsmiljöarbetet, säger Kjell Johansson som är arbetsmiljöombudsman på Byggnads. Vi ser dessutom ofta exempel på dåligt underhållna personalutrymmen på byggarbetsplatser. Att det ska finnas bodar finns inskrivet både i kollektivavtalen och i Byggnads och Sveriges Byggindustriers "Bodöverenskommelse" som har 36 år på nacken!

- I år ville vi bland annat veta om och hur det systematiska arbetsmiljöarbetet sköts, med arbetsmiljöplaner, kemikalielistor och annat, fortsätter Kjell Johansson. Enkätundersökningen visar att nästan 70 procent av företagen arbetar systematiskt med arbetsmiljön - duktigast är de medelstora arbetsplatserna. Det är anmärkningsvärt att över 27 procent inte bedriver systematiskt arbete - något som bryter både mot Arbetsmiljölagen och mot kollektivavtalet.

Kjell Johansson tror att de omkring 1200 skyddsombud som besvarat enkäten arbetar på företag och arbetsplatser som är bäst ur arbetsmiljösynpunkt.

- Det är antagligen de mest aktiva som har svarat och på deras arbetsplatser är det ofta färre sjukdagar och olyckor än på andra, säger han.

Byggbranschen näst farligast i landet
Varje dag skadas ett tiotal byggnadsarbetare i arbetet. Belastningsskadorna blir allt vanligare bland Byggnads medlemmar. Bullerskador och stressjukdomar ökar också. Nyligen publicerade Arbetsmiljöverket statistik som visar att byggbranschen är Sveriges näst farligaste; bara transportbranschen slår den. 12 av 60 som dog på jobbet 2002 var byggnadsarbetare. Under juni och september 2003 genomför Arbetsmiljöverket en kampanj mot fallolyckor inom byggbranschen, något som genomförs i hela EU där 40 procent av byggolyckorna förorsakas av fall. Enligt verkets statistik har fem personer i Sverige avlidit på detta sätt sedan april 2003. Byggnads mål är att, tillsammans med arbetsgivarna, minska arbetsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar.

Anslutna till arbetsgivarorganisationer bättre än de med hängavtal När Byggnads analyserade resultat från enkätundersökningen ville vi också veta om företagens arbetsmiljöarbete varierade med storlek på arbetsplats, geografisk belägenhet eller med avtalets beskaffenhet. Det visade sig att en märkbar skillnad kunde iakttas mellan företag som är anslutna till en arbetsgivarorganisation och de med så kallat hängavtal. 71 procent av de förra bedrev systematiskt arbetsmiljöarbete medan endast 47 procent av hängavtalsföretagen gjorde det.

För ytterligare information, ring gärna Kjell Johansson, mobiltel 070 - 699 40 57 eller tf pressekreterare Malin Engstedt, mobiltel 070 - 528 33 22

Enkätundersökningen återfinns på http://www.byggnads.se

En lista över de massmedieansvariga i Byggnads 32 avdelningar bifogas på sidan 3 - ta gärna kontakt med dem för information om arbetsmiljöarbetet på orter runt om i Sverige.

Avdelning Massmedieansvarig Telefonnr
Byggettan T Johansson 08-734 65 00
Byggnads Malmö Lars Svensson 040-669 78 00
Byggnads Sydost Bengt Sverkersson/K Unbeck 0470-75 35 30
Bygg 4:an Helsingborg Björn Bergh/Ingemar 042-25 24 00
Kvistenberg
Byggnads Kristianstad Roland Eriksson 044-12 30 90
Bygg 6:an Väst Arnold Pettersson 0520-48 92 70
Byggnads Lund Tommy Hall 046-23 54 10
Bygg 9:an Norrköping Lars Karlsson 011-19 04 20
Byggnads Kalmar Gunder Nilsson 0480-42 90 90
Byggnads Göteborg Christer Westberg 031-774 33 00
Byggnads Borås Leif Olsson 033-10 01 50
Byggnads Mälardalen Mats Engström 021-17 87 00
Byggnads Örebro L-Å Söderholm 019-603 24 00
Byggnads S-vall-Ådalen L Westlund/A Nilsson 060-64 11 60
Bygg 21:an Jönköping P Bäckman/A Freding 036-34 46 60
Byggnads Halmstad Jan-Olof Johansson 035-17 41 00
Bygg 23:an Luleå Lennart Åhman 0920-940 80
Byggnads Gotland Evert Bäckström 0498-29 29 90
Byggnads Uppsala Hans Olsson 018-19 45 00
Byggnads Gästrikland Olle Wikholm 026-65 04 50
Byggnads Hälsingland Dan Lötberg 0270-733 50
Bygg 29:an Värmland Lars Mejern Larsson 054-87 58 00
Byggnads Dalarna Jan-Eric Vestlund 0243-678 75
Byggnads Örnsköldsvik Jim Sundelin 0660-813 10
Byggnads Piteå Kjell Öquist 0911-787 30
Byggnads Skellefteå Christer Forssell 0910-364 40
Byggnads Linköping Lars Berg 013-37 44 00
Byggnads Umeå Bo E Persson 090-15 65 10
Byggnads Jämtland/Härjedalen K-A Bodén/G Sandberg 063-664 94 00
Byggnads Nyköping Tonny Gustavsson 0155-29 27 50
Bygg 42:an Kalix Bengt-Erik Rolfs 0923-147 55
Byggnads Kiruna Gottfrid Augustsson 0980-123 20