Sveriges Byggindustrier

Byggbranschen behöver öppna gränser med trygga arbetstagare

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 10:23 CEST

Den utländska arbetskraften i Norden har bidragit till den ekonomiska tillväxten, men har också pressat löner och arbetsvillkor i vissa branscher.
- Utländsk arbetskraft har delvis blivit en kostnadsfråga för byggföretag och kunder, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef Sveriges Byggindustrier.

Uppmärksamheten har under senare år ökat mot vissa branscher där det finns utländsk arbetskraft. Fokus har riktats mot så kallad social dumping som innebär att utländska arbetstagare erbjuds villkor som är oacceptabelt låga jämfört med vad inhemska arbetstagare får. I Sverige har fack och arbetsgivare ansvaret för lönebildningen men det finns en gräns för vad parterna kan åstadkomma eftersom vi inte når alla byggföretag i Sverige

- Det är problematiskt att många LO-förbund bryter mot lagen och inte anmäler till Arbetsmiljöverket vilken kollektivavtalad nivå på lön som gäller. Det gör att utländska företag inte kan få den information de behöver för att kunna etablera sig. Vi delar fackets oro för utvecklingen. Därför är det viktigt med en skyddslagstiftning och myndighetskontroller som säkerställer att alla företag tar en risk om de agerar felaktigt, säger Mats Åkerlind.

Det är ett problem att Migrationsverket inte beviljar arbetstillstånd till medarbetare med normala lönenivåer. Detta visar en rapport som Sveriges Byggindustrier tagit fram. Svenska byggnadsarbetare ligger på en medellön på 31 500 kronor i månaden.

- Migrationsverkets egen statistik visar att i flera fall har yrkesarbetare från tredje land, med arbete inom bygg, nekats arbetstillstånd. Trots att den erbjudna lönen legat på nivåer upp till 29 500 kronor, vilket är helt i linje med kollektivavtalet, säger Mats Åkerlind.

Utländska yrkesarbetare är ofta mer benägna att arbeta flexibelt och anpassat till verksamhetens behov. Slipper företaget dessutom ständiga konflikter med facket och kan hålla en bra vinstmarginal så är valet tyvärr enkelt för många.

Medlemsföretagen i Sveriges Byggindustrier står för ett seriöst företagande och arbetar aktivt för att ta bort fusk och för att förbättra arbetsmiljön.

För kompletterande information, kontakta Mats Åkerlind, 070-381 00 87,  

Pressbilder: http://www.bygg.org/press/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org

kontakt:

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org