Byggnads

Byggbranschen blöder – återinför ROT-avdraget!

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2003 11:02 CET

AMS statistik över uppsägningsvarsel och arbetslöshet i november visar som befarat på att massarbetslöshet kommer att råda i byggbranschen i vinter.

Första halvåret 2003 ökade antalet varsel med 43 procent mot motsvarande tid året innan, och siffrorna för juli - november 2003 visar en ökning med ca 40 procent mot motsvarande månader 2002. Det är en mycket alarmerande utvecklingstrend! 20 procents arbetslöshet kan förväntas i byggbranschen i vinter!

Arbetslöshet:
2003 Byggnadsarbetare
januari
februari
mars

11,7 %
11,5 %
10,7 %
Prognos 2004
Januari – mars
ca 20 %

Byggbranschens samtliga parter, såväl fack som arbetsgivarorganisationer, har uppvaktat bostadsminister Lars-Erik Lövdén om den alarmerande utvecklingen och bett regeringen återinföra ROT-avdraget som gav bostadsägare möjlighet till skattereduktion vid renovering.

-ROT-avdraget infördes som en konjunkturregulator och avvecklades när byggbranschen bedömdes ha kommit ur sin konjunktursvacka 1999. Nu har situationen dramatiskt förändrats och vi har fritt fall i sysselsättningen på många håll i landet. Därför bör regeringen snabbt återinföra ROT-avdraget. Det säger Hans Tilly, förbundsordförande på Byggnads.

Byggbranschens gemensamma rapport och förslag till bostadsministern kan läsas på

www.maleri.se under "Aktuellt just nu"

AMS varselstatistik kan läsas på www.ams.se under "Fakta om varsel"