Business Region Göteborg

Byggbranschen går mot överhettning

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 11:00 CET

Arbetsmarknaden fortsätter stärkas i Göteborgsregionen. Nu uppstår problem för vissa branscher att få tag på folk. Det framgår av den senaste konjunkturrapporten från Business Region Göteborg.

Under tredje kvartalet steg sysselsättningstillväxten i Göteborgsregionen med 2,7 procent jämfört med samma period förra året. Det är åter den starkaste tillväxten i landet vilket befäster regionens nya position med landets lägsta arbetslöshet.

- Arbetslösheten har fortsatt sjunka och är för första gången i modern tid lägst bland storstadsregionerna. En följd är att fler företag rapporterar rekryteringsproblem, säger Henrik Einarsson, Etableringschef på Business Region Göteborg.

Företagarbarometern signalerar att Göteborgsregionen når högkonjunktur till våren. Flera stora branscher är redan där.

Byggindustrins ökade orderingång leder till ett ökat personalbehov och en klar majoritet av byggföretagen tror att det kommer bli svårare att få tillgång till arbetskraft framöver.

- I och med det nu snabbt ökande byggandet och kommande infrastrukturbyggen i regionen ser vi stor risk för en kommande flaskhals växa fram inom byggsektorn, säger Henrik Einarsson.

De positiva konjunktursiffrorna bekräftas även i antalet inkommande förfrågningar till Business Region Göteborg.

- Vi upplever just nu ett stort intresse för att etablera sig Göteborgsregionen. Det handlar om nya aktörer främst från utlandet som nu fått upp ögonen för Göteborgsregionen, säger Henrik Einarsson.

Kontakt:
Kenny Genborg, Kommunikationschef, Business Region Göteborg, tel. 0730 - 61 01 88
Henrik Einarsson, Etableringschef, Business Region Göteborg, tel. 0704 - 41 24 19

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.