Sveriges Byggindustrier

Byggbranschen integrerar kvinnor och invandrare

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2003 11:13 CEST

Byggbranschen vill integrera kvinnor och medborgare med utländsk härkomst. Samtidigt måste värderingar och beteenden mot dessa grupper påverkas i positiv riktning. I Sverige pågår därför projektet LIBRA i Skåne och Halland och sedan augusti även i Västra Götaland. Samarbetspartners är bl.a. Sveriges Byggindustrier, Svenska Byggnadsarbetareförbundet och SIF.

Projekt LIBRA är ett innovativt och experimentellt projekt med syfte att verka för livslångt lärande. EU stödjer projektet som genomförs i Sverige, Belgien, Frankrike och Portugal. Byggbranschens parter, Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet, har i årtionden samarbetat i utbildningsfrågor och för en rekrytering av unga till branschen. På dessa områden finns sedan länge också ett väl fungerande partnerskap.

– Det finns för få kvinnor och invandrare i byggföretagen, säger Andreas Brendinger, regionchef för Sveriges Byggindustrier Väst. Vi inom byggbranschen i västsverige har nu valt att mer aktivt engagera oss i arbetet mot diskriminering och segregering på arbetsmarknaden, i synnerhet genom att starta en förändringsprocess av värderingar och beteende. Vi tror att kvinnor och invandrare kan tillföra vår bransch nya och spännande lösningar och på sikt utveckla vår bransch ytterligare.

Projekt Libra vill ytterligare "öppna" byggarbetsmarknaden för de grupper som i dag i praktiken står utanför, nämligen kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Christer Carlsson, nyanställd projektledare för Libra Väst kommer att jobba med ett stort antal spännande projektidéer under två år.

– Byggbranschen har i formell mening alltid varit öppen för arbetstagare av båda könen även om den traditionellt ansetts som en typiskt manlig bransch. Branschen har härigenom fått en mycket ojämn könsfördelning och det gäller såväl på yrkesarbetare- som tjänstemannanivå, säger Christer Westberg, ordförande i Byggnads avd. 12.

– Vi vill se om attityder och värderingar i branschen rörande kvinnor och invandrare positivt kan förändras, säger Andreas Brendinger. En utvärdering sker i slutet av 2005 och kommer att ligga till grund för det fortsatt integrationsarbetet inom EU.

På kort sikt räknar projekt Libra med att få igång en förändringsprocess inom byggsektorn. På lång sikt är målet att byggbranschens fördelning av medarbetare ska spegla verkligheten hoppas Andreas Brendinger. Vi vill se att medarbetare av båda könen, med svensk och utländsk bakgrund, representerar den framtida byggbranschen.

– Vi tror på att ökad mångfald skulle främja byggbranschen och därmed vidga rekryteringsbasen, avslutar Andreas Brendinger och Christer Westberg.

För ytterligare information kontakta
Andreas Brendinger 031-708 41 10
Christer Westberg 070-315 33 56
Se även www.libra.nu