Sveriges Byggindustrier

Byggbranschen säkrare än någonsin

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 14:10 CET

Återigen har olyckstalen för byggbranschen sjunkit till historiskt låg nivå. Sveriges Byggindustrier (BI) konstaterar att den nedåtgående trenden för arbetsolycksfallen under 2000-talet har fortsatt.

Minskningen har skett stadigt även under den turbulenta perioden 2007-2009, som innebar en inledande kraftigt ökad sysselsättning följd av en snabb minskning och sedan återigen en ökning. Antalet olyckor år 2009 minskade till 1.509 medan frekvensen, antal olyckor/1.000 sysselsatta, minskade till 10,2. Det är ännu en gång en minskning med ungefär 10 procent från föregående år och är den lägsta frekvens som någonsin noterats.

Fallolyckorna, som ofta leder till svåra skador, har minskat påtagligt och dödsolyckorna nästan halverades jämfört med föregående år. Även arbetssjukdomarna har fortsatt sjunka och noterar också lägsta nivån någonsin. Minskningen från föregående år är hela 14 procent. Särskilt har de i byggbranschen relativt vanliga belastningsskadorna minskat kraftigt.

– Detta är en mycket glädjande utveckling, säger Björn Samuelson, arbetsmiljöexpert på BI. Branschen har tagit ordentligt tag i de problem som finns och det ger resultat. Men ambitionen är att säkerheten ska bli ännu bättre och byggbranschen har nu målet att få den totalt sett bästa arbetsmiljön i svenskt näringsliv.

 

Läs hela rapporten här: http://www.bygg.org/files/publikationer/arbetsmiljö/Arbetsskador_byggindustrin_2009.pdf

För kompletterande information kontakta Björn Samuelson, arbetsmiljöexpert på Sveriges Byggindustrier (BI), 0709-25 58 09.

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org