Sveriges Byggindustrier

Byggbranschen välkomnar initiativ från riksdagen om personalliggare

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2012 14:05 CET

En majoritet i Skatteutskottet har idag beslutat att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om personalliggare för byggbranschen. Förslaget ska komma  i så god tid att detta kan träda i kraft under 2013 och  förslag om månadsuppgift om anställdas löner och skatter den 1 januari 2014.

– Vi välkomnar Skatteutskottets tillkännagivande om att regeringen nu ska ta fram förslag på personalliggare och månadsuppgifter om anställdas löner. Byggbranschen har under långt tid eftersökt  just detta och dessa två verktyg kommer att betyda mycket i vårt arbete för att få en byggbransch utan svartarbete, säger Byggnads ordförande, Johan Lindholm, i en kommentar.

- Byggbranschen har på frivillig väg infört ID06 - Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen, för att försvåra ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen. Vi har länge eftersökt politiska initiativ för att komplettera och stärka branschens egna verktyg och det är glädjande att vi nu får stöd i vårt arbete för en ren byggbransch. Men vi konstaterar samtidigt att dagens beslut i Skatteutskottet om personalliggare kan innebära en rättsosäkerhet om man inte tar fasta på de remissynpunkter som branschen tidigare lämnat. Det är nu av yttersta vikt att beslutet från Skatteutskottet samordnas med den utredning som Finansdepartementet har startat i samma syfte och att branschens egna experter involveras i den processen, avslutar Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

För ytterligare information, kontakta Johan Lindholm, ordförande, Byggnads, 070-306 65 40, johan.lindholm@byggnads.se eller Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier,  076-787 87 04, ola.mansson@bygg.org

Byggcheferna/Ledarna • Byggnadsarbetareförbundet • Elektriska Installatörsorganisationen EIO • Glasbranschföreningen • Maskinentreprenörerna • Målareförbundet • Målaremästarna • Plåtslageriernas Riksförbund SEKO • Svenska Elektrikerförbundet • Sveriges Byggindustrier • VVS Företagen

www.byggbranschenisamverkan.se

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org