RISE Research Institutes of Sweden AB

Bygger sjukhus i Tanzania

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2017 07:48 CEST

Till vardags är Mikael Mangold forskare och ägnar sig åt stadsutveckling i jobbet på RISE. Mycket av fritiden de senaste åren har han ägnat åt att bygga infrastruktur vid sjukhus i Tanzania tillsammans med arkitekter, ingenjörer, medicinsk personal och exjobbare.

Arbetet i fält utförs av master-studenterna. Målet är att projekten som genomförs ska bidra till långsiktig förändring och sjukhusen etablerar ägande för alla installationer som görs.

I år byggdes en akutmottagning vid Kolandoto-sjukhuset. Det ritades 2016 av en student som då besökte sjukhuset. 2017 genomfördes de sista workshoparna med personalen, arkitektstudenterna ansökte om bygglov och ingenjörsstudenterna skötte upphandling och kontraktskrivande.

– I höst bestyckas akutmottagningen och vi håller utbildning i akutvård och riskhantering, säger Mikael Mangold.

Nu hoppas han på att en fortsättning på projektet ska få stöd från en fond hos hans arbetsgivare, RISE. 2018 ska sjukhuset Mkula besökas igen. Mkula är medelstort med sina 105 sängar. Ett av de största problemen för sjukhuset är vattenbristen som råder i området. Varje dygn kräver vården ungefär 129 m3, ett behov som är svårt att tillfredsställa. Hittills har en underhållskrävande vindsnurra hjälpt till att producera runt 10 m3 per dygn.Men nu har Mikael Mangold och studenterna tagit fram en energimässigt hållbar lösning som ska leverera det vatten som behövs.

– Med hjälp av en dränkbar pump som drivs med solceller räknar vi med att sjukhusets vattenförsörjning ska vara säkrad, berättar Mikael.

Mkula växer dock fort och vattenbehovet kommer att öka på sikt. Därför ingår det även i projektet att förbereda för att borra efter vatten och att installera en andra grundvattentäkt.

En annan viktig komponent är att skapa en masterplan för Mkula som bidrar till att minska biståndsberoende. Just biståndsberoende är en aspekt som finns med i varje beslut som tas, förklarar Mikael.

Kontakt:

mikael.mangold@ri.se, tel 0702-97 97 78

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

The RISE institutes Innventia, SP, and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner. Through our international collaboration programmes with academia, industry, and the public sector, we ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international level and contribute to a sustainable society. Our 2,200 employees support and promote all manner of innovative processes, and our roughly 100 testbeds and demonstration facilities are instrumental in developing the future-proofing of products, technologies, and services. RISE Research Institutes of Sweden is fully owned by the Swedish state. www.ri.se