Sveriges Byggindustrier

Byggfacken redo att förhandla

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 15:41 CEST

På måndagskvällen gjorde arbetsgivarna inom byggsektorn en förhandlingsframställan till Byggnads, Elektrikerförbundet, Målarna och SEKO avseende eventuella behov av ändringar eller kompletteringar i respektive arbetsmiljöavtal. Förhandlingsframställan är accepterad.

– Arbetsgivarna inom byggsektorn är överens om att det vore bra om alla yrkesgrupper på byggarbetsplatsen hade branschanpassade arbetsmiljöavtal som grundas på gemensamma utgångspunkter. Dessa utgångspunkter vill vi utforma gemensamt och tillsammans med arbetstagarorganisationerna, säger Bo Antoni, VD för Sveriges Byggindustrier, som talesman för arbetsgivargruppen.

– Självfallet ska arbetsmiljöarbetet utgå ifrån strävan att eliminera risker för ohälsa och olycksfall. Diskussionerna avser formerna för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Vi är glada över att förhandlingar kommer att inledas och vår förhoppning är att dessa startar omgående och senast under onsdagen, fortsätter Bo Antoni.

Bakom arbetsgivarnas förhandlingsframställan står Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier och VVS-Installatörerna.

Arbetsgivarna kommer i förhandlingarna att företrädas av Jerker Björk (Målaremästarna), Per Helgesson (BI) och Åsa Kjellberg Kahn (EIO). Arbetstagarorganisationerna har utsett en representant från respektive förbund.


För kompletterande information ring

Bo Antoni, VD Sveriges Byggindustrier, 0709-25 58 36