Villaägarnas Riksförbund

Byggfelsförsäkringsbolagen fortsätter salta räkningen

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2013 14:37 CEST

Byggkravsutredningen föreslår idag att nuvarande byggfelsförsäkring byter namn till åtgärdandeförsäkring och att utvecklingsfel ska täckas samtidigt som självrisken för konsumenten fördubblas. Enligt det halvstatliga byggfelsförsäkringsbolaget Bostadsgaranti kommer den nya försäkringen att bli flera hundra procent dyrare och kosta 70 000 till 90 000 kr för konsumenten.

- Vi anser inte att det är rimligt att ca 5 procent av kostnaden för att bygga ett småhus ska gå till att betala en försäkring mot fel som byggföretag gör sig skyldiga till, säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarna.

I den nya byggfelsförsäkringen får försäkringsbolagen ett utökat utredningsansvar och åtgärdandeplikt vilket kan fördyra försäkringen. Å andra minskar försäkringsbolagens kostnader eftersom självrisken höjs från 22 250 kr till 44 500 kr och att försäkringsbeloppet får begränsas till femtio procent av byggkostnaden, dock lägst 445 000 kr.

- Såväl regeringskansliets som medias granskningar av byggfelsförsäkringsbolagen Bostadsgaranti och Gar-Bo har visat att vinstnivåerna är orimligt höga redan idag. Nu tycks man med hänvisning till utredningsförslaget vilja kapa åt sig ytterligare marginaler i en redan extremt lönsam verksamhet, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Den nya byggfelsförsäkringen föreslås täcka även utvecklingsfel, d.v.s. när man bygger med en byggmetod som man tror fungerar, men senare visar sig orsaka problem. Därmed får byggfelsförsäkringsbolagen ekonomiskt incitament att hålla ordning på byggbolagen så att de inte använder otillräckligt utprovade byggmetoder. Därmed kan förhoppningsvis mångmiljardbyggskandaler som enstegstätade fasader undvikas framöver i nyproduktionen.

- När den nya byggfelsförsäkringen ska täcka utvecklingsfel på nya småhus, borde regeringen löpa linan ut och se till så att konsumenttjänstlagen ändras, så att byggbolagen får ansvar för utvecklingsfel vid renovering av befintliga småhus. Med den nya lagen haltar lagstiftningen. Den som bygger nytt småhus och råkar ut för ett utvecklingsfel i ett badrum, kan åberopa den nya byggfelsförsäkringen och få ersättning för utvecklingsfelet. En konsument som renoverar ett badrum i ett befintligt småhus och råkar ut för samma utvecklingsfel, får dock däremot stå för alla reparationskostnader själv. Så får inte en seriös konsumentlagstiftning se ut, avslutar Ulf Stenberg.

För mer information:
Ulf Stenberg, chefsjurist, telefon 070-251 20 90
Henrik Fahlgren, pressansvarig, telefon 070-600 84 18

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 313 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.