Byggherrarna

Byggherrarna anser att byggfelsförsäkringen ska avskaffas

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2013 15:27 CEST

Byggfelsförsäkringen kostar ungefär 150 mkr per år vilket motsvarar cirka 7000 kr per lägenhet och 12 000 kr per villa. Det är en summa som inte är motiverad och en försäkring som ger väldigt lite tillbaka till konsumenterna, anser Byggherrarna efter en rundringning till några av sina medlemmar.

Föreningen Byggherrarna, vars medlemmar är professionella byggherrar, anser att man ska avskaffa byggfelsförsäkringen för att i första hand höja byggherrekompetensen och använda befintliga regelverk för att undvika byggfel. För privatpersoner kan det fortfarande behövas ett försäkringsskydd men ett sådant skydd måste vara avsevärt mycket bättre än det byggfelsförsäkringen ger idag. 

Storleken på bostadsinvesteringarna är mer än 100 mkr per år och kostnaden för byggfelsförsäkringen är ca 0,15 procent. Det innebär att det även finns andra angelägna områden som kan förbättras för att öka samhällsbyggandet och framför allt produktionen av bostäder. Ökande markpriser, kommunala särkrav, långsam planprocess samt bättre konkurrens bland byggföretagen är de områden som främst bör ses över.

Byggfelsförsäkringen har i dagarna uppmärksammats i media. Se inslag med Byggherrarnas vd, Mats Björs, på svt.se, länk till höger.

Byggherrarna är en intresseförening för professionella byggherrar. Vi arbetar för att stärka och utveckla byggherrerollen.