Byggherrarna

Byggherrarna deltar i samtal om arkitektur och bostadsbyggande

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2013 16:34 CET

Kulturdepartementets och Socialdepartementets initiativ att inbjuda till ett informellt samtal om arkitektur och bostadsbyggande är välkommet. Byggherrarnas förhoppning är att detta samtal bidrar till att förutsättningar skapas bättre samordning inom samhällsbyggandet och en kontinuerlig utvärdering av utvecklingen inom arkitektur. Vi hoppas också på en fortsatt satsning på forskning, och en förbättrad arkitektutbildning. Att samla samhällsbyggnadsfrågorna och därmed arkitekturfrågorna under ett departement är grundläggande.

Arkitektur handlar inte bara om det visuella utan också om struktur, organisering av rum, funktioner och verksamheter, samt om människors trivsel, komfort och vad de har råd med. En grundläggande förutsättning för bra bostäder är bostadsmiljöerna runt omkring, att det finns gemensamma funktioner som kollektivtrafik, handel, allmänna rum utom- och inomhus, tillgång till skolor, barnomsorg, platser för idrott, lek och kultur. Här har det offentliga ett stort ansvar.

Kunskapen om vad som är kvaliteter inom boendet har brister och Sverige riskerar att halka efter övriga länder när det gäller utveckling av samhällsbyggnad och arkitektur. Det är långt kvar tills den sunda konkurrensen bland bostadsproducenterna ensamt kan reglera den arkitektoniska kvaliteten. Därför är det viktigt att de som representerar samhället inte bara drar sig tillbaka. I varje enskilt fall måste de grundläggande kraven på samhällsplaneringen bevakas och upprätthålls. Ivern att snabbt få igång bostadsbyggandet får inte leda till att vi utarmar planeringen för att uppnå goda, ”hållbara” bostadsområden.


Byggherrarna är en intresseförening för professionella byggherrar. Vi arbetar för att stärka och utveckla byggherrerollen.