Hamrin & Partners

”Byggindustrin kan inte konkurrera längre”

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 16:45 CEST

Rubriken kommer från Mats Paulssons (vd på Peab) och Hans Tillys (ordförande i Byggnads) debattartikel i Svenska Dagbladet den 7 september i år. De skriver bland annat att företagen hela tiden måste ligga i framkant då det handlar om utveckling men att den internationella konkurrensen förstör det framgångsrika recept som fram till 2000-talets början gjort byggjobb till ett attraktivt yrkesval. Vad Mats Paulsson och Hans Tilly slår vakt om är det som kallas för den svenska modellen med tillhörande kollektivavtal.  

En behjärtansvärd inställning om det inte bara var så att byggsektorn i Sverige är och har ofta varit föremål för subventioner med hjälp av mer eller mindre kreativa insatser, då i syfte att skapa efterfrågan för byggsektorns tjänster. I längden leder detta till en osund marknad där både beställare och utförare utvecklar en egen affärslogik som är mer inriktad på att påverka politiker till att utforma lagar, regler och policyn, som antas vara bra för byggsektorn. Men förloraren blir som så många gånger förut beställaren och i byggsektorns fall utgörs beställaren ofta indirekt av skattebetalarna. 

Konsekvenserna av subventionerna till en bransch är att den inte längre har en rak linje mellan efterfrågan och tillgång. Därför är den också föremål för lobbying och olika hänsynstaganden för särintressen. Det är i ljuset av detta vi ska se Mats Paulssons och Hans Tillys artikel. De negativa konsekvenserna av en allt för intressestyrd marknad är påvisbara på flera sätt. Exempelvis har inte produktiviteten, d v s kvoten mellan resursinsats och produktionsutfall, ökat inom byggsektorn under hela 2000 talet. Något som är anmärkningsvärt då övrig industri kraftigt ökat sin egen produktivitet för att fortsättningsvis kunna vara med i konkurrensen på marknaden.

Andra exempel på att något är osunt inom byggsektorn är att:

- En svensk byggarbetare använder ca 40 procent av sin arbetstid till värdeskapande arbete vilken kan jämföras med industrin där samma siffra är 65-75 procent

- Upp till 25% av projekteringskostnaderna är relaterade till fel som bristande kommunikation, resursslöseri och sjukskrivningar.

Sammantaget kommer detta innebära att kostnaderna för att bygga bostäder, kontor och infrastruktur troligtvis ökar med 20-30 procent de närmaste 3-4 åren. En kollosal siffra vars orsaker är att många intressenter har uppenbart svårt att se till vad som är egentligt värdeskapande och långsiktigt hållbart. Med en bransch som är så ineffektiv och har så stor inneboende förbättringspotential ger artikelförfattarna läsaren ett exempel på kognitiv dissonans.  

En framgångsrik verksamhet kännetecknas alltid av ett utpräglat gott ledarskap, ordning och reda och en företagskultur vars främsta kännetecken är proaktivitet, kostnadseffektivitet och en vilja till ständiga förbättringar. För att öka konkurrenskraften och därigenom försvara den svenska modellen handlar det därför primärt om att attityderna hos fack, chef och medarbetare måste förändras för att produktivitetstalen ska förbättras – inte om att försvåra för internationella byggföretag att verka i Sverige.

Sture Johansson, konsult och VD på Hamrin & Partners (2010-09-14)

Hamrin & Partners är ett managementföretag specialiserat på att förbättra organisation, kommunikation och varumärke. Vi är ekonomer, kommunikatörer, jurister och beteendevetare. Vi törs påstå att vår process är helt unik eftersom vi mixar olika kompetenser. Det innebär att vi kan vara till hjälp och stöd vid de flesta utmaningar du står inför. Resultatet av ett samarbete med oss ger dig nya insikter och perspektiv, men framförallt en effektivare verksamhet, uthålligare vinst och ett starkare varumärke.