Sveriges Byggindustrier

Bygginvesteringarna minskar från en hög nivå i Örebro län

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 10:27 CET

Den svenska byggkonjunkturen är inne i en period med negativ tillväxt och det märks framför allt på bostadsmarknaden. Bygginvesteringarna i Örebro län ökade kraftigt 2008, men i år och nästa år minskar de. Det visar en färsk konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier (BI).

Bostadsinvesteringarna ökade både 2007 och 2008. I år har de minskat och även nästa år väntas en nedgång i investeringsvolymen.

- Vi har haft några år med mycket höga bostadsinvesteringar men nu väntas lägre investeringsnivåer. Samtidigt ska vi komma ihåg att efterfrågan på bostäder är fortsatt hög. En viktig faktor bakom detta är att vi har en stor ungdomskull som kommer ut på bostadsmarknaden de närmaste åren, säger Annika Almeen, Chef, BI Örebro.

Utvecklingen på lokalmarknaden har varit gynnsam med utbyggnad av arenor och köpcentra. På den privata lokalmarknaden sker nu en inbromsning från en hög nivå, men den offentliga lokalmarknaden fortsätter att gå bra. Bland annat investerar Örebro läns landsting 700 miljoner över en fyraårsperiod med början nästa år.

- När många av de privata aktörerna drar i bromsen är det positivt att de offentliga fortsätter att hålla investeringsnivåerna uppe, det ger hopp om framtiden, fortsätter Annika Almeen.

De offentliga anläggningsinvesteringarna har varit historiskt höga under några år med stora väg- och järnvägsinvesteringar. Nästa år väntas de dock minska.

- De flesta av de planerade infrastruktursatsningarna i länet är nu igång och därför får vi räkna med lägre investeringsnivåer på den marknaden framöver. Samtidigt får vi komma ihåg att nivån är fortsatt hög, säger Annika Almeen.

De privata anläggningsinvesteringarna 2008 var en tredjedel jämfört med de offentliga och i år och nästa år väntas utvecklingen bli fortsatt svag.

- Jag hade hoppats på en bättre utveckling för den privata anläggningssidan. Vårt län passar utmärkt för investeringar i exempelvis vindkraftsparker. Förhoppningsvis kan det bli bättre framöver när det nu har kommit regelförändringar i tillståndsprövningen, avslutar Annika Almeen, Chef BI Örebro.


För kompletterande information ring:
Annika Almeen, Chef BI Örebro, 019-19 57 87, 0768-19 57 87
Lars-Johan Blom, Ansvarig regionala prognoser BI, 08-698 58 47, 0709-25 58 47

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3000 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org