Sveriges Byggindustrier

Byggkonjunkturen 1/2006: Med raska steg

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 11:37 CEST

Den inhemska efterfrågan driver i allt högre grad tillväxten i svensk ekonomi, vilket gynnar byggmarknaden. Förväntningar om fortsatt låg inflation de närmaste två åren gör att ränteläget förblir gynnsamt trots att en viss uppgång i marknadsräntorna förutses.

– Svensk ekonomi växer med över 3 procent i år, men inflationen ser ändå ut att förbli mycket låg. Det här gör att Riksbanken kan gå försiktigt fram med åtstramningen av penningpolitiken, säger Fredrik Isaksson, prognoschef på BI. Att räntorna är på väg uppåt står dock klart och det har viss dämpande effekt på framför allt bostadsbyggandet.

Nyproduktionen av bostäder, som steg med över 20 procent 2005, dämpas nu något. Trots det blir ökningen 13 procent i år och antalet lägenheter som börjar byggas ökar till totalt 33 500 i år och 34 500 år 2007.

– Högre räntor ger en långsammare prisutveckling, vilket har en negativ inverkan på framför allt nyproduktionen av bostadsrätter och småhus. Samtidigt ser vi tydligare politiska ambitioner och ett ökat intresse från privata aktörer att bygga hyresrätter framöver, fortsätter Fredrik Isaksson.

Stigande konsumtion bland hushållen medför ökat byggande av såväl handelslokaler som hotell och restauranger. Investeringarna i kontorsfastigheter fortsätter uppåt och kommunernas förbättrade ekonomi gör att även den offentliga sektorn bidrar till att lokalbyggandet ökar.

Under 2007 tar anläggningsbyggandet över rollen som motor på byggmarknaden. Det gör att bygginvesteringarna fortsätter att växa med bra fart även under 2007. Framför allt är det järnvägsinvesteringarna som ökar. Flera stora offentligfinansierade projekt bidrar till den utvecklingen. Exempel är Norge/Vänerbanan, samt Norra länken och Citybanan i Stockholm.

Den höga investeringstillväxten medför att det totala antalet sysselsatta inom byggindustrin ökar med 13 000 personer under prognosperioden. En högre produktivitetstillväxt inom sektorn kan konstateras de senaste 2-3 åren och strukturomvandlingen i den svenska byggsektorn har tagit fart.

– Vi ser att byggsektorn nu befinner sig i en omstruktureringsfas, som gör det troligt att vi även fortsättningsvis kommer att ha en betydligt snabbare produktivitetstillväxt än vi varit vana att se. De strukturåtgärder som företagen vidtagit de senaste åren börjar nu ge resultat. De strukturåtgärder som företagen vidtagit de senaste åren börjar nu ge resultat säger Lars Jagrén, BI:s chefekonom.

För kompletterande information ring:

Fredrik Isaksson, prognoschef, 08-698 58 67 eller 0709-25 58 67
Lars Jagrén, chefekonom, 08-698 58 62 eller 0708-33 58 68