Sveriges Byggindustrier

Bygglärlingen - krisens förlorare

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 10:54 CEST

Den finansiella krisen och lågkonjunkturen har drabbat byggbranschen hårt i form av minskat bostadsbyggande och ökad arbetslöshet, särskild bland ungdomar. Nu vill Sveriges Byggindustrier (BI) garantera unga bygglärlingar en komplett utbildning.

Byggindustrins yrkesutbildning inleds med tre år på byggprogrammet och fortsätter med en arbetsplatsförlagd lärlingsanställning under några år. På det här sättet har byggindustrin haft en god förmåga att ge unga en utbildningsanställning. Men nu slår lågkonjunkturen hårt även mot de som utbildats för att bli byggare, vilket leder till svårigheter för elever och lärlingar att fullgöra sin utbildning.

Idag finns mer än 5 000 arbetslösa bygglärlingar under 25 år och lika många tillkommande elever. Samtidigt kräver Arbetsförmedlingens regelverk att unga mellan 20-25 år ska ha en period av 6 månaders arbetslöshet innan de kan komma ifråga för åtgärden "nystartsjobb".
- Detta skapar onödiga svårigheter för elever och lärlingar att fullfölja sin utbildning vilket leder till problem, konstaterar Andreas Brendinger, regionchef BI Väst. Därför vill vi att regeringen omgående tar bort karenstiden på 6 månader och tillåter nystartsjobb för alla lärlingar, det vill säga även de lärlingar som är under 20 år och som idag inte omfattas av åtgärden.
- I dessa tider är det extra viktigt att använda arbetsmarknadsmedel så effektivt som möjligt. Nystartsjobb skulle också kunna leda till att fler "lärlingsbyggen" kommer igång, gärna inom både nyproduktion och ROT-sektor.

Om inget görs riskerar samhällets investering i grundutbildningen, cirka 300 miljoner kronor per 1000 elever, att gå förlorad då risken är stor att många lärlingar hoppar av sin utbildning. Ett onödigt slöseri menar Andreas Brendinger som även ser andra hot:
- Kommande brist på kompetent arbetskraft i byggsektorn kommer att leda till kapacitetsbrist och ökande byggkostnader för beställarna. Det är dags att gå från ord till handling och agera proaktivt för att fler unga lärlingar ska kunna fullfölja sin utbildning, avslutar Andreas Brendinger som hoppas på snabbt agerande från regeringen i denna fråga.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Brendinger, regionchef BI Väst, 031-708 41 10, 0707-25 68 78

Se webb-inslag från seminariet i Almedalen: Bygg - unga - hållbara jobb på www.bygg.org
Läs mer om nystartsjobb: www.nystartsjobb.se

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3000 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org