Umeå kommun

Bygglov beviljat för 237 studentlägenheter

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2016 17:30 CEST

Byggnadsnämnden har beviljat ett bygglov för fem nya flerbostadshus med studentlägenheter vid Tvistevägen. 109 stycken som är 24 m2 och 128 stycken som är 16 m2. Tjänstemannaförslaget vad avslag på grund av att tillgänglighetskraven inte uppfylls i lägenheterna. En oenig nämnd gjorde dock bedömningen att det är en acceptabel kompromiss för att få fler små och billiga lägenheter nära universitetet.

– De allra minsta lägenheterna hamnar i kläm gällandereglerna om tillgänglighet. Men vi tycker det är acceptabla kompromisser för att få ett stort antal små lägenheter som förhoppningsvis inte blir allt för dyra, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Tillgänglighet för hygienutrymmen och förvaring
De minsta lägenheterna om 16 m² har alla en liten wc/dusch, men dessa uppfyller inte minimikraven för ett tillgängligt badrum. På varje bostadsplan, som innehåller 16 m² lägenheter, finns dock två tillgängliga hygienutrymmen samlade i änden av korridoren. Även gällande förvaring finns det vissa brister i de mindre lägenheterna. Överskåp och lådor som redovisas i den fasta inredningen är inte tillgängliga.

De två befintliga soprum som finns på området ligger cirka 120-200 meter från byggnadernas entréer. Små soprum kommer att finnas vid varje entré för att möta upp kravet på ett minsta avstånd på 50 meter från bostadsentréer. Dessa utrymmen är dock små.

Beslut efter votering
Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkade på återremiss och reserverade sig mot beslutet. De ville bland annat utreda tillgänglighetsfrågan ytterligare.

– Vi anser att vi behöver ta fram ta fram riktlinjer för studentlägenheter i direkt anslutning till universitetsområdet, det är viktigt med likabehandlingsprincipen. Sen har ärendet gått väldigt fort, att runda tillgänglighetsfrågan på det här sättet känns allvarligt. Funktionshinderrådet tycker jag borde ha fått yttra sig, säger Alireza Mosahafi (MP), 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden.

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
alireza.mosahafi@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.