Umeå kommun

Bygglov klart för ny sportpark vid Umeå Energi Arena

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2016 17:26 CEST

Byggnadsnämnden har beviljat bygglov för en sportpark med multisportarena vid Umeå Energi Arena. Parken planeras mellan Umeå Energi Arena och Rothoffsvägen. De befintliga parkeringsplatserna inom detta område flyttas norr om arenan.

– Kul med en park som uppmuntrar till spontanidrott. Det här blir bra nyttjande av ytan då en stor del av parkeringsplatserna ofta står tomma, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

Sportparken, som upptar en yta på ca 170 x 55 meter, kommer att inrymma en multisportarena, träningsstation (utegym), 3 meter hög boulderingsten (klättersten), puckel av platsgjuten gummi för sittyta och lek. Det kommer även att finnas ett så kallat Windtree, ett kontgjort träd med små vindkraftverk.

Nya parkeringsplatser kommer att byggas på två olika ytor inom fastigheten, dels kommer 12 stycken parkeringsplatser att anläggas mot fastighetsgränsens östra sida samt 128 stycken parkeringsplatser norr om Umeå Energi Arena.

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
alireza.mosahafi@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.