Kommunledningen Haninge

Bygglovsguide på nätet

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 10:31 CEST

Haninge kommun fortsätter att bredda servicen till allmänheten. Bygglov över disk kompletteras nu med en bygglovsguide på Internet.

- Vi fortsätter att bredda servicen till allmänheten. Först öppnade vi upp för bygglov över disk, vilket nu är etablerat och återkommande varje torsdag. Nästa steg är att vi nu öppnar en bygglovsguide på nätet. Bygglovsguiden är också ett steg på vägen att göra kommunen tillgänglig 24 timmar om dygnet, säger kommunalrådet Tommy Lundin (fp).

- Vi har köpt in oss på en redan utvecklad tjänst vilket gör att Haninges utvecklingskostnader hålls nere. Vi får med andra ord ut bättre service till medborgarna och håller kostnaderna i schack, säger Tommy Lundin (fp).

Den nya interaktiva tjänsten Bygglovsguiden är en hjälp till dem som ska ansöka om bygglov, rivningslov och förhandsbesked. Bygglovsguiden underlättar ifyllnad av ansökningsblanketten och ska bidra till att rätt ritningar lämnas in. Bygglovsguiden har också en uppslagsdel, en handbok, som utförligt beskriver termer i samband med byggande och termernas ursprung i lagtexten.

För mer information:

Tommy Lundin

kommunalråd

stadsbyggnadsnämndens ordförande

tfn 070-606 8490

http://kommunledningen.se