Conductive

Bygglovsprocess i utveckling

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 12:48 CET

Bygglovsprocessen i Sverige förändras!Den nya Plan- och Bygglagen innebär stora förändringar och många nyheter. Du måste sätta dig in i vad dessa förändringar innebär för att kunna utföra ditt dagliga arbete på ett tillfredställande sätt. Under konferensen får du lyssna till representanter från Miljödepartementet, SKL och jurister som guidar dig genom den nya lagen och berättar hur du ska tillämpa den i bygglovsprocessen.

Dessutom får du ta del av inspirerande praktikfall som har lyckats effektivisera och öka tillgängligheten i bygglovshandläggningen. Det är en utmanande process som ger stora resultat, lär dig av andra så slipper du uppfinna hjulet på nytt!

Konferensen Bygglovsprocess i utveckling ger dig nya arbetsmetoder och ny kunskap för att stärka dig i arbetet. Vad krävs av din verksamhet för att leva upp till nya lagar och regelverk? Vilka arbetsmetoder fungerar i praktiken? Vi ställde oss dessa frågor och har med omsorg bjudit in ett fl ertal kommuner som ligger i framkant. Under två inspirerande dagar får du lyssna till deras framgångsfaktorer och praktiska arbetssätt som givit resultat. Du får vägledning och konkreta verktyg för utvecklingsarbetet i din egen verksamhet.

Missa inte denna högaktuella konferens!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling arbetar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar.