Byggmästargruppen

Byggmästargruppen förstärker sin företagsledning

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2012 15:49 CEST

Nuvarande styrelseordförande, Lars Nilsson har utsetts till ny VD för Byggmästargruppen Entr GL AB. Mehmet Apak utses till vice VD utöver sin roll som CFO.

Bolagets styrelse har antagit en ny och offensiv affärsplan för åren 2012-2017. Den nya affärsplanen innebär en kraftig volymtillväxt och satsningar på byggande i egen regi samt partnerentreprenader.

 För att möta de ökade krav som målen i affärsplanen ställer på bolagets företagsledning har styrelsen beslutat att förstärka ledningen genom att nuvarande styrelseordföranden Lars Nilsson övertar posten som VD och nuvarande VD Mehmet Apak utses till vice VD i bolaget utöver sin roll som CFO.

Lars Nilsson har tidigare varit aktiv som VD och styrelseordförande i bolagets föregångare (FR Byggmästargruppen och Bergren och Holmgren), samt varit styrelseledamot och delägare flertalet bolag inom och utom bygg- och fastighetsbranschen.

 I samband med detta blir Mehmet Apak invald i bolagets styrelse.

 Utsedd till ny styrelseordförande är Fredrik Hannar.

 Under en uppbyggnadsperiod kommer styrelseledamot och delägare Olle Bertfelt engagera sig i uppbyggnaden av bolagets egenregiverksamhet inom det nya affärsområdet Projektutveckling. 

Byggmästargruppen bygger nytt, bygger till och bygger om. Bolaget är uppdelat i fem affärsområden; Projektutveckling Egen Regi, Nyproduktion bostad, Ombygnad bostad, Kommersiella fastigheter samt Stambyte. Med anor sen 30-talet har bolaget en bred och djup kompetens, en stark entreprenörsanda och en ständig strävan efter en bekymmersfri byggprocess.