Byggmästargruppen

Byggmästargruppen utför stambyte i Vasastan, Stockholm

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2013 14:31 CEST

Byggmästargruppen har fått i uppdrag att på totalentreprenad utföra stambyte i Brf. Skalmejblåsaren på Idungatan i Stockholm. Bostadsinnehavarna bor kvar under produktionstiden.

Byggmästargruppen har av Brf Skalmejblåsaren fått förtroendet att på totalentreprenad utföra stambyte med kvarboende bostadsrättsinnehavare. Projektet omfattar bygg-, målnings-, VVS- och elarbeten i samband med utbyte av VA-stammar, installationer och VVC för bad, wc och kök och övriga installationer i källare. I samband med detta skall även en fönsterrenovering och byte av elstigare göras.

Bostadsrättföreningen Skalmejblåsaren består av 1 gathus i  5 våningsplan och ett gårdshus i  5 våningsplan med 20 lägenheter i  5 våningsplan plus 1 lokal. Byggår är 1925. Fastigheten är belägen på Idungatan 1B.

Projekteringen är påbörjad och byggstart planerad till augusti 2013, färdigställandet är beräknat till december 2013.

För ytterligare information, kontakta: Fredrik Lundin, Affärsområdeschef för stambyten, 070-222 62 61.Byggmästargruppen bygger nytt, bygger till och bygger om. Bolaget är uppdelat i fyra affärsområden; Projektutveckling Egen Regi, Nyproduktion bostad, Ombygnad och Stambyte. Med anor sen 30-talet har bolaget en bred och djup kompetens, en stark entreprenörsanda och en ständig strävan efter en bekymmersfri byggprocess.