Byggnads

Byggnads avtalskrav fastställda

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 14:21 CET

Byggnads avtalsråd och förbundsstyrelse har i dag fastställt förbundets avtalskrav. De kommer
att överlämnas till motparterna den närmaste tiden.

Förbundet kräver att alla ska få en procentuell lönehöjning. Grundlönen inom bygg- och
anläggningsområdena ska, enligt Byggnads, höjas från 112 till 124 kronor i timmen. Också
helglönen vill förbundet höja till vad man tjänar vid arbete. Nya bilersättningen föreslås bli 37
kronor per mil.

Åtta timmars årlig förkortning av arbetstiden liksom en förbättring av pensionerna i ett nytt
avtal ingår också i kraven.

Tillsammans med största arbetsgivaren, Sveriges Byggindustrier, har förbundet sedan förra
avtalsrörelsen haft tio arbetsgrupper för att lösa olika problem. Byggnads utgår från att arbetet
fortsätter i några av grupperna. En av dem ska, enligt Byggnads förslag, skyndsamt hantera
frågan om den av Europadomstolen kritiserade redovisningen av lönegranskningen.

Byggnads avtalskrav ansluter till vad LO-förbunden enats om, det vill säga ett höjt
löneutrymme på som lägst 3,9 procent per avtalsår.


Ytterligare information: förbundsordförande Hans Tilly 070-5526740 och avtalssekreterare Gunnar
Ericson 070-5207946.