Byggnads

Byggnads belönar 21 kulturstipendiater 2003

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2003 09:49 CEST

Byggnads stipendienämnd har utsett årets stipendiater. 20 konstnärer, författare och hantverkare och en pensionärsorganisation får dela på 200 000 kronor för en rad kulturprojekt. Stipendierna delas ut i samband med Byggnads förbundsfullmäktige som hålls 17 – 18 juni i Borlänge, på Hotel Galaxen, Jussi Björlings väg 25.

Stipendienämndens ordförande, statsminister Göran Persson, talar och delar ut stipendierna tisdagen den 17 juni omkring kl 15.00-16.30.

För mer information/anmälan till stipendieutdelningen, ring vik pressekreterare Malin Engstedt: 08-728 48 38 eller 070-528 33 22

Pengarna har i år fördelats så här – stipendienämndens motivering nedan:

Litteratur

Per Forslund, Ransta 10 000 kronor
Cecilia Hansson, Stockholm 10 000 kronor
Mirja Unge, Stockholm 10 000 kronor

Teater

Hannu Böök, Stockholm 10 000 kronor
Teater Kurage, Göteborg 10 000 kronor

Sång och musik

Andreas Eklöf, Göteborg 10 000 kronor
Pär Lund, Tyresö 10 000 kronor
Frida Matsdotter, Uppsala 10 000 kronor
Åsa Sellman, Göteborg 10 000 kronor
Ulla Westlund, Borlänge 10 000 kronorBildkonst

Andreas Nilsson, Malmö 10 000 kronor
Åsa Pärson, Stockholm 10 000 kronor
Maria Ramström, Stockholm 10 000 kronor
Ellen Skånberg, Göteborg 10 000 kronor
Lena Sundbom, Luleå 10 000 kronor
Silvia Wieser, Malmö 10 000 kronor

Dans

Uta Güttler, Göteborg 10 000 kronor

Övrigt

PRO, Frösön 15 000 kronor
Markus Gärd, Sandviken 5 000 kronor
Patrik Henriksson, Älvängen 5 000 kronor
Frank Karlsson, Mariestad 5 000 kronorMotiveringar:

Per Forslund, Ransta, 10 000 kronor

Stipendienämndens motivering: Per Forslund, Ransta, har ännu inte debuterat i bokform men har publicerat noveller och kåserier i ett antal tidningar, bland annat i Byggnadsarbetaren. Han arbetar som plattsättare och fortbildar sig på distans vid Tärna folkhögskola. Som bidrag till studierna och uppmuntran inför en planerad novellsamling tilldelas han Byggnads kulturstipendium.

Cecilia Hansson, Stockholm, 10 000 kronor

Stipendienämndens motivering: Cecilia Hansson gjorde 2002 en uppmärksammad debut med "Revbensdagar, morgnar", en lyrisk berättelse om kärlek och frigörelse. Hon arbetar nu med nästa bok, som planeras utkomma 2004, och behöver skaffa sig en ny dator. För det ändamålet, som ska hjälpa henne att gå vidare på sin lovande inledda författarbana, tilldelas hon Byggnads kulturstipendium.

Mirja Unge, Stockholm, 10 000 kronor

Stipendienämndens motivering: Mirja Unge arbetar på sin tredje bok efter två romaner, "Det var ur munnarna orden kom" 1998 och "Järnnätter " 2000. Den första belönades med Katapultpriset för bästa debutbok. För att hon ska få tid att skriva färdigt den, med stor förväntan emotsedda, nya romanen tilldelas hon Byggnads Kulturstipendium.

Hannu Böök, Stockholm, 10 000 kronor

Stipendienämndens motivering: Hannu Böök har bred erfarenhet som skådespelare, mimare och regissör. För Pantomimteatern regisserade han 2002 "Pierrots hemlighet" som teaterkritikernas förening utnämnde till årets bästa barn- och ungdomspjäs. Han vill nu fördjupa sina kunskaper om commedia dell´arte och tilldelas för detta ändamål Byggnads kulturstipendium.

Teater Kurage, Göteborg, 10 000 kronor

Stipendienämndens motivering: Teater Kurage i Göteborg, som bildades 1998, har fört fram teman med anknytning till aktuella företeelser i samhället. På kort tid har den etablerat sig som en spännande teatergrupp. Teater Kurage får Byggnads kulturstipendium som ett bidrag till att genomföra "Mammas köttbullar", ett nyskrivet familjedrama om främlingsrädsla och hedersbegrepp, av Ann-Charlotte Alverfors.

Andreas Eklöf, Göteborg , 10 000 kronor

Stipendienämndens motivering: Efter musikstudier på musikgymnasium, folkhögskola och Gotlands tonsättarskola studerar Andreas Eklöf målmedvetet på kompositionslinjen vid Musikhögskolan i Göteborg. Hittills har hans verk präglats av ett gränsöverskridande tonspråk.

Byggnads Kulturstipendium ska användas till tre månaders studier i komposition vid Universitetet i Buffalo.

Pär Lund, Tyresö, 10 000 kronor

Stipendienämndens motivering: Pär Lund är en mycket begåvad pianist som är utbildad vid Sibeliusakademin i Helsingfors samt vid Musikhögskolan i Stockholm. Han ska göra sin diplomkonsert med Stockholms Filharmoniska Orkester 2004. Med hjälp av Byggnads Kulturstipendium ska han komponera sin egen pianokonsert.

Frida Matsdotter, Uppsala, 10 000 kronor

Stipendienämndens motivering: Frida Matsdotter verkar musikaliskt framför allt inom genrer gränsande till jazzen. Hon har studerat bland annat i USA och har nyligen skrivit ett verk om den heliga Birgitta för Uppsala domkyrka. Byggnads kulturstipendium ska användas till att ytterligare utveckla musikdramatiska projektidéer.

Åsa Sellman, Göteborg, 10 000 kronor

Stipendienämndens motivering: Efter sångstudier i Vadstena och vid Musikhögskolan i Göteborg ämnar Åsa Sellman, som är mezzosopran, studera vid anrika Royal Academy of Music i London. Byggnads kulturstipendium kommer att innebära ett tillskott i studiekassan.

Ulla Westlund, Borlänge, 10 000 kronor

Stipendienämndens motivering: Ulla Westlund är sopran som är utbildad bland annat vid Musikhögskolan i Göteborg och Birmingham Conservatoire. Efter inbjudan av dirigenten Jeffrey Goldberg, Metropolitan Opera i New York, ska Byggnads Kulturstipendium användas till seminarium i sångstudier och instudering vid nämnda institution.

Andreas Nilsson, Malmö, 10 000 kronor

Stipendienämndens motivering: Andreas Nilsson får Byggnads Kulturstipendium som hjälp för att genomföra det fotografiska projektet "Snuffe, Helena och Frida" på Arbetets museum i Norrköping hösten 2003. Projektet handlar om ett gäng hippies som etablerat sig sedan många år i Forsås i Ångermanland.

Åsa Pärson, Stockholm, 10 000 kronor

Stipendienämndens motivering: Åsa Pärson får Byggnads Kulturstipendium för att pröva nya möjligheter att påverka materialets utformning i textila sammanhang, till exempel genom att använda ull från de fem svenska lantrasfåren Gute, Skogsfår, Rya, Finull och Pälsullsfåret.Maria Ramström, 10 000 kronor

Stipendienämndens motivering: Maria Ramström tilldelas Byggnads Kulturstipendium för att kunna återvända till Galiciens kust och fortsätta den dokumentering hon inledde med en serie starka fotografier av människor som drabbats av oljekatastrofen med tankern Prestige.

Ellen Skånberg, Göteborg, 10 000 kronor

Stipendienämndens motivering: Ellen Skånberg tilldelas Byggnads Kulturstipendium för att delta i en arkitekturhistorisk studie i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt av Palazzo Lancelotti i Rom sommaren 2003.

Lena Sundbom, Luleå, 10 000 kronor

Stipendienämndens motivering: Lena Sundbom tilldelas Byggnads Kulturstipendium för att genomföra intressanta experiment med kombinationen glas och textila material.

Silvia Wieser, Malmö, 10 000 kronor

Stipendienämndens motivering: Silvia Wieser tilldelas Byggnads Kulturstipendium för en röstutbildning under ett år i Köpenhamn i avsikt att söka kombinera röst och konst.

Uta Güttler, Göteborg, 10 000 kronor

Stipendienämndens motivering: Uta Güttler, från Göteborg, har åttaårig dansutbildning från Tyskland som hon lämnade som statligt examinerad dansare 1988. 1994 kom hon till Göteborgsoperan där hon varit involverad i varje dansproduktion samt i musikalen West Side Story. Hon får Byggnads kulturstipendium för att arbeta med den stora ballerinan Elsa Marianne von Rosen och instuderingen av Michail Fokins koreografi av "Den döende svanen".

PRO, Frösön, 15 000 kronor

Stipendienämndens motivering: PRO Frösön arrangerar "Samverkan över generationsgränserna" – en länsöverskridande tävling för jämtar från sex år och uppåt. Deltagarna tävlar i poesi, prosa, musik, konst och teater. Byggnads kulturstipendium ska ge möjlighet att sprida ett positivt ljus över Jämtland och ge impulser till en lugnare livsstil.

Markus Gärd, Sandviken, Patrik Henriksson, Älvängen, Frank Karlsson, Mariestad, 5 000 kronor vardera

Stipendienämndens motivering: Markus Gärd, från Sandviken, Frank Karlsson, från Mariestad, och Patrik Henriksson från Älvängen går en tvåårig utbildning på DaCapos hantverksskola i Mariestad. De får varsitt kulturstipendium från Byggnads för att köpa verktyg till utbildningen som inriktas på bland annat äldre timringstekniker och sekelskiftesbyggteknik.

Malin Engstedt
Vik. pressekreterare
08 – 728 48 38
070 – 528 33 22
malin.engstedt@byggnads.se