Byggnads

Byggnads har lämnat över bud till arbetsgivarna Sveriges Byggindustrier

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 09:17 CEST

Under dagen har Byggnads lämnat över ett bud till arbetsgivarna. Det omfattar bland annat en uppgörelse om utökad föräldralön, förbättrade byggbodar, en arbetsgrupp som ska arbeta vidare med att skapa ettByggavtal för att få ordning och reda. Budet innehåller också de redan tidigare överenskomna löneökningarna och en process angående lönegranskningen.

- Under dagen och kvällen har det varit diskussioner mellan parterna. Slutsatsen av diskussionerna är att vi står kvar vid det budet vi lämnade under dagen, säger Hans Tilly, ordförande i Byggnads.

- För våra medlemmar är det naturligtvis viktigast att arbetsgivaren betalar ut den redan 2007 överenskomna löneökningen på 3,40 kr timmen. Dessutom föreslår vi en förbättrad standard i byggbodarna, förlängd föräldralön och nya ackordslistor för de mindre yrkesgrupperna, säger Hans Tilly.

Byggnads bud liknar det bud medlarna lämnade förra veckan med några smärre justeringar som är positiva, både för arbetsgivarna och Byggnads.

- Eftersom Arbetsgivarna gick med på medlarbudet förra veckan ser jag det som svårt för arbetsgivarna att inte acceptera vårt bud, säger HansTilly.

Byggnads bud innebär i korthet följande:

§ Den redan tidigare överenskomna löneökningen med 3,40kr i timmen betalas ut.

§ Nya regler för bättre byggbodstandard.

§ En gemensam arbetsgrupp med uppgift att utarbeta ett förslag till nytt kollektivavtal, som ska ersätta Byggnads- och Anläggningsavtalen - Byggavtalet.

§ En arbetsgrupp som ska ta fram nya ackordslistor för de mindre yrkesgrupperna.

§ Havandeskapslön kvarstår och föräldralönen utökas till tre månader.

§ Vi har erbjudit BI att föra in mur- och putsföretagen i S-avtalet. Något som arbetsgivarna har haft som krav de senaste tre avtalsrörelserna.

§ En process för framtagande av ny bestämmelse för lönegranskning.

Pressekreterare

Dan Lundqvist Dahlin

070-591 00 12