Byggnads

Byggnads i förebyggande strejk?

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2003 15:13 CEST


Svenska Elektrikerförbundet (SEF) har tagit ut tolv arbetsplatser i strejk för att få en ensidig rätt att besluta om möjligheten att öka lönen för elektrikerna med 70 000 kronor och 12 extra semesterdagar om året. I förra veckan beslutade LO att kravet inte får drivas på detta sätt mot arbetsgivarparten. Trots att kravet alltså inte kvarstår fortsätter strejken. Mönstret går igen, strejk är viktigare än sakfrågan, säger Bo Antoni, VD för Sveriges Byggindustrier i en kommentar.

SEF vet inte vad de vill, men de vill ha stöd för sin strejk. Byggnads har välvilligt tillmötesgått SEF:s önskan om sympatistrejk och under fyra timmar den 3 juli sker nu en total arbetsnedläggelse på bygg arbetsplatser i ett stort antal kommuner, bland andra Stockholm, Göteborg och Malmö.

- SEF agerar mot pressade arbetsförhållanden och är samtidigt orolig för att ackordsobligatoriet skall slås sönder. Det är endast fackföreningarna inom byggsektorn som anser att ackord främjar arbetsmiljön, säger Bo Antoni. Nästan alla andra fack och ett stort antal av såväl Byggnads som SEF:s medlemmar anser att det bör finnas valfrihet i löneformerna. Denna uppfattning hade även Byggnads redan på 70-talet men inte nu längre.

Byggnads uppfattning är att medlarbudet till SEF och EIO "i förlängningen även är ett hot mot våra kollektivavtal och dess lönesystem".

- Mönstret går igen. Strejken är viktigare än sakfrågan. Det är synnerligen beklagligt att vi inte kan diskutera kollektivavtalens utformning utifrån företagens och medarbetarnas perspektiv. Organisationernas egenintressen är viktigare än deras medlemmars, fortsätter Bo Antoni.

I avtalsrörelsen 2001 var BI:s enda krav mot Byggnads att få tillsätta en gemensam utredning som skulle analysera Byggnadsavtalet och komma med förslag till förbättringar att diskuteras mellan parterna i avtalsrörelsen 2004. Detta enda krav räckte för att Byggnads skulle varsla om strejk. BI återtog kravet på en gemensam utredning men strejkhotet kvarstod. Senare tog Byggnads ut 4500 byggnadsarbetare i strejk på en helt annan fråga.

- Innan avtalsrörelsen 2004 ens har börjat ser Byggnads det som nödvändigt att genom en strejkaktion riktad mot ett mycket stort antal byggföretag tydliggöra att kollektivavtalet mellan BI och Byggnads, Byggnadsavtalet, är hotat och att Byggnads inte ens är beredda att diskutera förändringar som rör lönesystemen. Byggnadsavtalet, som har sina rötter i 30-talet, speglar en situation när byggnadsarbetarna var objektsanställda. Nya omvärldskrav gör att Byggnadsavtalet måste utvecklas, avslutar Bo Antoni.

(För kompletterande information ring Bo Antoni, 08-698 58 36 eller 0708- 25 58 36)