Svenskt Näringsliv

Byggnads missbrukar Riksbankens information

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 11:54 CET

– I Byggnads avtalskrav som överlämnats idag hävdas felaktigt ”att Riksbanken gör bedömningen att det finns ett löneutrymme på ungefär 2,5 %”. Detta agerande är helt oacceptabelt. Avtalsrörelsen är för viktig för att avgöras med inkorrekt kommunikation.

Det säger idag Christer Ågren, vice vd i Svenskt Näringsliv.
– Riksbanken har inte alls uttalat sig om vilket löneutrymme som finns. Man har gjort en prognos på löneökningarna för 2010 som är en ökning med 1,9 procent att jämföra med de dryga 4 procent som LOs krav leder till.

– Riksbanken säger dessutom att om avtalen och den lokala lönebildningen resulterar i lägre löneökningar än 1,9 procent så går det bättre för Sverige. För var procentenhet det blir lägre än 1,9 procent blir tillväxten, produktionen och sysselsättningen högre samtidigt som räntan och inflationen blir lägre. I Riksbankens senaste räntebeslut, som publicerades idag, konstaterar man att räntan kan behöva höjas snabbare om löneökningarna blir högre än väntat.

– Oomtvistliga fakta torde vara att LO-förbundens krav, på 3,15 procent i centrala löneökningar och ytterligare 0,5 procent i kostnadsökningar på grund av förändringar av avtalsförsäkringar skulle omintetgöra Riksbankens prognos för löneökningarna – med högre inflation, högre räntor och en sämre utveckling av produktion och sysselsättning som följd. Lägger vi dessutom lokal lönebildning utöver de centrala avtalen, som ingår i Riksbankens prognos på 1,9 procent för 2010, blir för Sverige det negativa utfallet av LOs krav ännu tydligare.

Ytterligare information:

Peter Isling, presschef, 08-553 430 19
Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och närmare 60 000 företag
med 1,7 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se
och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/
Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.