Sveriges Byggindustrier

Byggnads mobiliserar för strejk igen

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 09:22 CEST

Idag klockan 17:00 mottog Sveriges Byggindustrier (BI) ett strejkvarsel. Varslet omfattar 200 arbetsplatser vid ett 60-tal företag. Därutöver kommer ett stort antal företag inom och utom byggsektorn att få stora problem då Byggnads varslat om att kranförarna vid tjugo av Sveriges största mobilkranföretag ska tas ut i strejk.

Byggnads strejkade 2007 för att kunna diktera villkoren i avtalen med oss. Byggnads varslade BI om sympatistrejk 2008 för att få diktera villkoren i Maskinentreprenörernas kollektivavtal, säger Bo Antoni, VD i Sveriges Byggindustrier, och nu tänker de strejka igen för att än en gång diktera villkoren i avtalen med oss.

Byggnads kunde inte ha valt en sämre tidpunkt för det nu lagda varslet. Den enda rimliga lösningen, som i alla fall gör att vi undviker en strejk med katastrofala kostnader i såväl produktionsbortfall som förbrukat förtroende för sektorn, är att vi backar tillbaka till medlarnas förslag.

Byggnads har sagt nej till medlarbudet - i år igen. Byggnads har varslat om strejk - i år igen. Detta är bekanta mönster från tidigare avtalsrörelser, fortsätter Bo Antoni, men den avgörande skillnaden är att vi denna gång befinner oss i en av de svåraste ekonomiska nedgångar som byggsektorn någonsin har gått igenom.

Byggarbetsgivarna sade ja till medlarnas bud. Det innebär att byggnadsarbetarna får den löneökning för det tredje året enligt det gamla avtalet som tecknades på toppen av högkonjunkturen. Detta trots att Byggnads sade upp avtalet. Arbetsgivarna står därigenom fast vid löneökningar med blygsamma motkrav på administrativa förenklingar för att kompensera kostnadsökningarna och för att avtalet inte ska stå i strid med personuppgiftslagen.

Detta handlar alltså inte om ett varsel för lön, utan om en strejk för Byggnads rätt att driva avtalsförhandlingar genom diktat. Det är svårbegripligt att man genom denna maktdemonstration återigen är beredd att riskera företagens ekonomi, medlemmarnas jobb och byggsektorns förtroende i det omgivande samhället.

Egentligen behöver hela avtalskonstruktionen på byggområdet reformeras och förenklas. Om detta verkar nu både BI och Byggnads vara överens. BI föreslog redan i november när Byggnads sagt upp avtalet att ett sådant arbete borde inledas mellan parterna och under fredsplikt. Byggnads sa nej till detta. Nu utlyser Byggnads stridsåtgärder utan att tala om vad de vill uppnå. Tydligare än så kan inte de närmast parodiska förhållandena på byggarbetsmarknaden illustreras.

Om Byggnads som de säger är intresserade av en hyfsat renhårig kompromiss, som lämnar bägge parter ungefär lika nöjda eller missnöjda, låt oss då gå tillbaka till det medlarbud som BI motvilligt accepterade för en dryg vecka sedan.

Medlarbudet är långt ifrån vad vi byggarbetsgivare skulle beskriva som ett bra och modernt byggavtal, men det är ljusår bättre än att gå vidare mot en onödig och skadlig strejk, avslutar Bo Antoni.

För kompletterande information, kontakta Bo Antoni, tfn 0709-25 58 36.

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3000 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org