Byggnads

Byggnads och arbetsgivarna överens om behov av kollektivavtal

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 17:27 CET

Pressekreterare
Håkan Olander
070-590 40 38

Byggnads har i dag haft en sammankomst med de dominerande arbetsgivarorganisationerna i byggsektorn. Den föregicks av att förbundet bad om besked i tre frågor.

- Glädjande nog fick vi tydliga besked från våra motparter, säger Byggnads ordförande Hans Tilly. De tycker att det är bra att vi rekommenderar företag att gå med i deras organisationer samt att det är angeläget att vi tecknar kollektivavtal med övriga och att vi likabehandlar svenska och utländska företag.

Bakgrunden till att Byggnads begärde besked av sina motparter är att ledande företrädare för Svenskt Näringsliv och deras allierade kampanjat för utanförskap när det gäller kollektivavtal.

- Vi har länge känt en olust för att såväl oorganiserade företag som byggnadsarbetare företräds av jurister och andra konsulter som finansieras av arbetsgivarnas organisationer, säger Hans Tilly. Extra märkligt blir det när angreppen riktas mot avtal som vi varit överens med arbetsgivarna om.

Vid sammankomsten diskuterade man också blockader och andra stridsåtgärder inom byggsektorn.

- De är ovanliga på våra avtalsområden, säger Byggnads avtalssekreterare Gunnar Ericson. I nästan alla fall leder varsel om blockad till att vi tecknar avtal. Vi är konfliklösare, inte konflikskapare.


De tre frågor som Byggnads begärt svar på är:

1.Tycker ni att det är önskvärt att vi fortsätter att rekommendera oorganiserade arbetsgivare inom ert område att söka medlemskap hos er?

2. Anser ni det önskvärt att vi fortsätter att teckna kollektivavtal i hängavtalets form med arbetsgivare som står utanför er organisation och som vi därmed ur konkurrenssynpunkt jämställer med era medlemsföretag?

3. Anser ni att svenska och utländska företag ska behandlas på lika sätt och att de anställda ska arbeta under samma avtalsvillkor?