Byggnads

Byggnads och Peab drar tillbaka sina tvister i AD

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2010 14:52 CET

Byggnads och byggföretaget Peab har idag skrivit på en överenskommelse för att minska framtida tvister mellan fack och arbetsgivare. Överenskommelsen innebär också att Byggnads och Peab drar tillbaka sina pågående tvister i Arbetsdomstolen (AD).

Under de senaste åren har samarbetsklimatet mellan Byggnads och Peab varit ansträngt. Ett samarbetsklimat som har lett till en rad tvister i AD. Något som medfört ekonomiska och arbetsrättsliga förluster för både Byggnads och Peab.

Tvisterna har framför allt handlat om hur den fackliga verksamheten ska bedrivas på Peab.

Nu har båda parter funnit att de måste förbättra samarbetsklimatet. Därför har Byggnads och Peab idag undertecknat en överenskommelse.

– Det är med stor glädje och lättnad jag kan konstatera att vi tillsammans har undertecknat en överenskommelse. Nu kan vi lägga allt gammalt groll bakom oss och se framåt, säger Torbjörn Johansson, avtalssekreterare i Byggnads.

– Det här är en historisk överenskommelse. Jag ser ljust på Byggnads och Peabs framtid. Dessutom känns det bra att kunna meddela alla inblandade i tvisterna att de läggs ner, säger Mats Johansson, vice vd Peab.

Uppgörelsen innebär att Byggnads och Peab ska tillsätta en arbetsgrupp i syfte att reglera det framtida samarbetet rörande fackliga frågor samt att minimera framtida tvister.

Kontakt
Torbjörn Johansson 
Avtalssekreterare Byggnads 
070-246 86 08

Mats Johansson
Vice vd Peab
0733-37 10 11