Byggnads

Byggnads och Sveriges Byggindustrier överens om nytt bygg- och anläggningsavtal

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 08:42 CEST

Idag har Byggnads och arbetsgivarna Sveriges Byggindustrier (BI) träffat en överenskommelse om nya byggavtal. Överenskommelsen innehåller bland annat en uppgörelse om förbättrade byggbodar och en arbetsgrupp som ska arbeta vidare med att skapa ett Byggavtal för att få ordning och reda. Uppgörelsen innebär också att de sedan tidigare överenskomna löneökningarna blir av samt att lönegranskningen kvarstår.

 

- Det är med en stor glädje vi kan presentera en uppgörelse som innehåller förbättringar för våra medlemmar och en samsyn med arbetsgivarna att utveckla ett nytt byggavtal inför framtiden, säger Hans Tilly, ordförande i Byggnads.

 

- När vi sa upp det tredje året av avtalet var det för att skapa ordning och reda inför avtalsrörelsen 2010. I och med uppgörelsen med arbetsgivarna får vi ny en arbetsgrupp som ska förenkla och förbättra avtalen så att det blir ordning och reda. Därmed kan vi lösa många av de frågor som skulle störa avtalsrörelsen 2010, säger Hans Tilly.

 

- Äntligen är frågan om förbättrad standard i byggbodarna löst. De gamla bestämmelserna härstammar från 70-talet. De nya bestämmelserna innebär bland annat större plats i bodarna för varje byggnadsarbetare, låsbara skåp och förbättrad möjlighet att torka arbetskläderna, säger Hans Tilly.

 

- För våra medlemmar är det naturligtvis glädjande att vi fick igenom den löneökning för 2009 på 3,40 kr timmen som arbetsgivarna hotade med att hålla inne. Dessutom har vi fått igenom en arbetsgrupp som ska arbeta fram nya ackordslistor för de mindre yrkesgrupperna. I slutskedet av förhandlingarna fick vi också bort frågor om sänkt utbetalningsnivå vid ackordsarbete och försämrad rätt till att arbeta på ackord. De förslagen retade många av våra medlemmar, avslutar Hans Tilly.

 

I och med uppgörelsen mellan Byggnads och BI är konflikten som skulle träda i kraft den 15 april avblåst.

 

Uppgörelsen med BI innebär i korthet följande:

§ Den redan överenskomna löneökningen med 3,40 kr timmen betalas ut.

§ Nya regler för bättre byggbodstandard.

§ En gemensam arbetsgrupp med uppgift att utarbeta ett förslag till nytt kollektivavtal, som ska ersätta Byggnads- och Anläggningsavtalen - Byggavtalet.

§ En arbetsgrupp som ska ta fram nya ackordslistor för de mindre yrkesgrupperna. Nya ackordslistor innebär att det blir lättare att räkna på arbetet, exempelvis plattsättning. Därmed blir lönen mer rättvisande från början.

§ Havandeskapslönen och föräldralönen kvarstår och får ett förbättrat och förtydligat regelverk.

§ Lönegranskningen kvarstår med den förändringen att tilldess att frågan rättsligen är avgjord gäller uppgiftsinlämnandet Byggnads medlemmar. Rätten att kontrollera löneförhållandena på våra arbetsplatser är kvar.

 

Läs med på www.byggnads.se