Byggnads

Byggnads presenterar förslag till nytt byggavtal

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 16:06 CEST


Idag har Byggnads presenterat ett förslag till nytt byggavtal.

- Byggnads vill förenkla och förbättra de nu gällande avtalen i byggbranschen för att få ordning och reda. Vi slår ihop nu befintliga avtal - anläggnings- och byggavtalet - till ett gemensamt avtal, säger Byggnads ordförande Hans Tilly.

- När det gäller lönerna står vi bakom LO:s gemensamma lönesamordning och begär inga löneökningar, utan återkommer till lönefrågan i den kommande avtalsrörelsen 2010, säger Hans Tilly.

- Vi vet också av erfarenhet att under en ordinarie avtalsrörelse är det så många andra frågor som kräver uppmärksamhet att den här typen av förenklingsfrågor inte orkas eller hinns med. Vi vill att dessa frågor är borta från bordet till avtalsrörelsen 2010. Allt för att förenkla så att vi får ordning och reda, säger Hans Tilly.

Bakgrund

I det gällande avtalet finns en klausul som ger Byggnads möjlighet att säga upp avtalet när ett år kvarstår. Vi utnyttjar nu möjligheten att förenkla nu gällande avtal för att skapa ett tydligare avtal för våra medlemmar. Därför har Byggnads idag till Sveriges Byggindustrier (BI) lämnat ett förslag till nytt byggavtal.

Innehåll i Byggnads förslag till nytt byggavtal

I Byggnads förslag till nytt avtal har vi slagit ihop tidigare avtal inom avtalsområdet - anläggnings- och byggavtalet - till ett byggavtal.

Förslaget innebär att vi för samman olika regler och det blir färre paragrafer och antal sidor i det nya avtalet.

Förslaget till nytt byggavtal berör bland annat följande områden:

  • Arbetstid och övertidsersättningar förtydligas och harmoniseras med varandra.
  • Regler kring underjordsarbet förenklas. Det handlar om ersättningar och arbetstidsregler.
  • Borttagande av vissa bestämmelser, till exempel kallortstillägget.

Idag får våra medlemmar vistas i byggbodar som varit utdömda sedan 70‑talet. Därför föreslår vi också förbättrad arbetsmiljö genom höjd standard i byggbodarna.

Läs hela Byggnads förslag till nytt byggavtal samt frågor och svar på www.byggnads.se.