Sveriges Byggindustrier

Byggnads säger upp kollektivavtalen med Sveriges Byggindustrier

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 16:35 CEST

Sveriges Byggindustrier (BI) och Byggnads tecknade kollektivavtal under pågående strejk våren 2007. Byggnads- och Anläggningsavtalen är treåriga med möjlighet till förtida uppsägning. Om denna möjlighet ska utnyttjas ska uppsägning ske senast 2008-09-30. BI har idag mottagit Byggnads uppsägning av dessa kollektivavtal.

- Uppsägningen kom oväntat men medför en möjlighet att redan våren 2009 diskutera utformningen av ett modernt medarbetaravtal inom byggsektorn, säger BI:s VD Bo Antoni.

- I dessa diskussioner önskar BI, som ett första steg, att det ska ges möjlighet att bilda fackklubbar med förhandlingsmandat i byggföretagen och att det som i praktiken är ett ackordstvång tas bort ur kollektivavtalen, avslutar Bo Antoni.


För kompletterande information, kontakta Bo Antoni, tfn 0709-25 58 36.

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3000 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org