Fortifikationsverket

Byggnadsminnen rustas

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 14:41 CEST

Fortifikationsverket satsar 15 miljoner kronor på att rusta upp statliga byggnadsminnen, där underhållsbehovet är stort.Fortifikationsverkets styrelse har beslutat att avsätta 15 miljoner till underhåll av statliga byggnadsminnen (SBM). Åtgärderna avser i första hand exteriört underhåll på byggnader som Försvarsmakten hyr och ämnar använda.– Jag är glad över att vi lyckats hålla i ekonomin så pass bra under några tuffa år, att vi kan göra den här typen av satsningar. Det är en prioriterad fråga för oss att bevara de minnesmärkta byggnaderna i gott skick, säger generaldirektör Sören Häggroth.– Den här åtgärden räcker långt, men jag hoppas att vi även nästa år kan avsätta extra medel för vård av minnesmärkta byggnader.Följande objekt kommer att rustas med de avsatta medlen:Axvalla hed (åtta byggnader), Axvall

Silverhuset, Bildhuggareverkstaden och Chapmanporten, Örlogshamnen i Karlskrona

Granhammars herrgård, Kungsängen

Väderkvarn, Revingehed

Skillingaryd/Eksjö (ett antal byggnader)

Fyrverkarhuset, Karlberg Stockholm

Vattentornet i Berga, Södertörn

För mer information i ärendet:

Ingela Andersson, arkitekt med byggnadsvårdsansvar, Eskilstuna

Telefon: 016-15 41 25 Mobil: 070-226 83 45Andra frågor:

Kenneth Nilsson, pressekreterare

Mobil: 0705-85 09 39