Energikontor Sydost

Byggnadsvård med gamla material och nya energikrav

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 09:16 CET

Hur kan man som husägare kombinera energiförbättring med bevarande. Hur kombinera byggnadsvårdens sunda material och beprövade konstruktioner med dagens krav på energieffektivisering? Temadagen "Jakten på kilowatten" vill ge konkreta råd och en ökad förståelse för hur gamla hus kan möta dagens krav på energiåtgärder och samtidigt bevara sina kvaliteter. Temadagen riktar sig i första hand till enskilda småhusägare, men naturligtvis är även företag och organisationer välkomna.

Dagens krav på energieffektivisering kan upplevas svåra om man har ett gammalt hus med kulturhistoriska värden man vill bevara. Men det finns sätt att både bevara byggnaden och effektivisera energianvändningen. Under temadagen kommer kunniga personer med lång erfarenhet berätta om tekniker, material och andra åtgärder.

Bengt Adolfi, är byggnadsingenjör och styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen. Han berättar om lämpliga åtgärder vid energieffektivisering och byggnadsvård samt hantering av förhållandet mellan värme, luft och fukt. Som privatperson ställs man inför många frågor inför val av rätt isoleringsmaterial. Varis Bokalders, arkitekt och författare till flera böcker om ekologiskt byggande, går igenom de olika typerna av isoleringsmaterial och dess skillnader och vilka egenskaper och påverkan de har på inomhusklimatet.

På programmet i övrigt, Energiförbättringar du kan göra direkt, Långsiktigt hållbara uppvärmningslösningar och information om byggnadsvårdsprojektet Co2ol Bricks.

När: Onsdag 30 november 2011 kl. 13 – 18

Var: Kalmarsalens glasveranda , Kalmar läns museum, Skeppsbrogatan 51 - Ångkvarnen, Kalmar.

Läs hela programmet här http://www.byggnadsvard.se/temadagar/byggnadsv%C3%A5rdsf%C3%B6reningens-temadagar/380-jakten-p%C3%A5-kilowatten

Temadagen arrangeras i samverkan mellan Svenska byggnadsvårdsföreningen, Kalmar läns museum, Kalmar kommun och Co2ol Bricks Energikontor Sydost.

För mer information, kontakta Daniel Uppsäll, daniel.uppsall@energikontorsydost.se te. 0768-61 70 00.ENERGIKONTOR SYDOST AB är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Vårt mål är minskad klimatpåverkan och ökad regional utveckling genom satsningar på förnybar energi och energieffektivisering. Arbetet utförs i nära samarbete med både privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, myndigheter och europeiska partners.