Byggnadsvård i Skåne

Byggnadsvårdsevent HusetHuset hålls den 5 juni på Söderåsen i Skåne

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2016 18:30 CEST

Det finns ett ökande intresse för hållbarhet i samhället idag, även vad gäller byggande. Nätverket BEVIS verkar för att vårda vårt gemensamma kulturarv istället för att riva och bygga nytt och att använda hållbara och beprövade material och metoder inom byggnation. BEVIS har funnits i 15 år och består av ett trettiotal företag som verkar inom byggnadsvård. Tillsammans har vi en fantastisk bredd med allt från arkitekter, producenter och projektörer till murare, taktäckare, plåtslagare och byggnadsantikvarier.

Genom personliga möten och inspirerande samtal hoppas vi under HusetHuset-dagen kunna sprida kunskap, väcka intresse och knyta nya kontakter. Medlemsföretagen kommer att vara på plats för att besvara frågor utföra praktiska demonstrationer av olika hantverk. Exempel på föredragsteman som hålls under dagen är “Bruk & Murverk på Klåverödsgården”, “Den tegelmurade skorstenen”, och “Veranda och orangerier”. Föredragen är i huvudsak generella i sitt innehåll men knyter emellanåt specifikt an till Klåverödsgården.

Detta är andra gången BEVIS arrangerar HusetHuset. Platsen för årets arrangemang är den vackra och välbevarade Klåverödsgården mitt uppe på Söderåsen.

Gården byggdes år 1845 i samband med Laga skifte av Johanna Persdotter och Jöns Pålsson. Sedan dess har gården genomgått ett antal förändringar och under olika perioder fungerat som både permanentbostad och sommarnöje. 1964 flyttade en familj från Stockholm till den numera avstyckade huvudbyggnaden. Ulla Tengberg har bott i huset sedan dess. Idag fungerar huset som ett generations- boende där Ulla bor i ena delen av huset och hennes äldsta dotter Anna Tengberg bor i den andra halvan tillsammans med sina barn.

Ulla Tengberg är konstvetare och har ett stort arkitekturintresse. Hon har gjort mycket efterforskningar i husets historia. Anna Tengberg är fönsterhantverkare och byggnadsvårdare.

Tillsammans har familjen genom åren, med varsam hand och stor respekt och förståelse för traditionella material och tekniker, anpassat byggnaden till sina behov. Mangårdsbyggnaden har till stor del fått behålla sitt ursprungliga materialromantiska 1800-talsuttryck. Men det finns även spår av senare tider som t.ex. den kände trädgårdsarkitekten Sven Hermelins gestaltning av trädgården. 

BEVIS är ett nätverk i Skåne för hantverkare, arkitekter, antikvarier m.fl. som arbetar med byggnadsvård. Medlemsföretagen månar om att såväl nybyggnation som renovering och underhåll av befintliga byggnader utförs på ett hållbart sätt. Material och byggtekniker som används skall ha beprövade, eller på andra sätt bestyrkta, goda egenskaper.

Syftet med BEVIS – Byggnadsvård i Skåne – är att tillvarata och förmedla medlemmarnas yrkeskunskaper samt att verka för en samordning mellan beställare, entreprenörer, konsulter och leverantörer inom byggnadsvården. Att samla entreprenörer med stor och bred kompetens på en gemensam plattform underlättar för beställaren när han söker hjälp.

BEVIS arbetar aktivt med att sprida kunskap om traditionella material och metoder, ofta i samverkan med den officiella kulturmiljövården och gärna tillsammans med andra organisationer verksamma inom byggnadsvård.

Föreningen har som målsättning att äldre hantverk och de kunskaper som funnits i generationer, ska kunna förmedlas till yngre generationer genom utbildningar och lärlingssystem.

Efterfrågan på kunniga och kompetenta företag inom traditionell byggnadsvård är stor. Inom bostadssektorn efterfrågas friska och långlivade hus och inom offentlig förvaltning av byggnader finns idag en ökad förståelse för behovet av hållbart underhåll. Med sitt breda nätverk av kompetens inom byggnadsvård är BEVIS en utmärkt plattform för både entreprenörer och beställare.