Stockholms stad

Byggstart för Slussen 2014, men Saltsjöbanan kvar ett år till

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 10:20 CET

2014 börjar ombyggnaden av Slussen – från trafikplats till mötesplats. Men t. ex rivningen av den östra bron och de andra stora trafikstörande arbetena skjuts framåt i tiden till 2015, så att de ligger samlade och den totala störningstiden för trafiken blir så kort som möjligt.

- För att inte de största störningarna för trafiken ska dra ut på tiden väljer vi att även skjuta på de trafikpåverkande arbetena som skulle gå att göra inom den nya detaljplan som gäller för Slussen sedan den 27 september 2013. Det innebär bland annat att Saltsjöbanan fortsätter att gå ända in till Slussen under hela 2014, Katarinavägen kommer att vara öppen och båtarna kommer att slussa här även i sommar, säger Andreas Burghauser, projektchef för Slussen.

Projekt Slussen har två detaljplaner, en för Slussen och en för bussterminalen. Den för Slussen gäller sedan i höstas, men detaljplanen för bussterminalen upphävdes i december av mark- och miljödomstolen. Staden har överklagat domslutet till nästa instans, mark- och miljööverdomstolen.

För t. ex rivningar och bygge i vatten och för att ändra Mälarens reglering behövs också en miljödom. Den 4 februari 2014 kommer mark- och miljödomstolens dom, men den kommer med största sannolikhet att överklagas till överdomstolen.

- De juridiska prövningarna har tagit längre tid än vi trodde och vi respekterar självklart den tid det tar, säger Andreas Burghauser.

De största och mest trafikstörande arbetena, som att riva den östra bron och Katarinavägen, kommer alltså att påbörjas först 2015.

Men mycket kommer ändå att hända under 2014. Södre torn 1 (”runda huset”) ska rivas för att skapa plats åt trafiken som ska gå över den västra bron under byggtiden. På Södermalmstorg fortsätter de arkeologiska utgrävningarna under januari och februari. Sedan ska ledningsomläggningarna där färdigställas, innan torget blir tillfällig bussterminal för stadsbussarna under byggtiden. Även alla andra ledningsomläggningar runt hela det kommande byggområdet ska färdigställas under 2014. För bilister kommer det att märkas när Stadsgårdsleden smalnas av till ett körfält i varje riktning precis vid Birkaterminalen från den 18 januari fram till hösten. Bussarna fortsätter att köra i egna körfält och påverkas inte. Det pågår en hel del rivning och sanering inne i lokaler vid Slussen. Dessutom fortsätter det omfattande projekteringsarbetet och upphandlingen av entreprenörer, som ska vara med och genomföra omvandlingen av Slussen från trafikplats till mötesplats.

Kontakt

Emma Sahlman, presskommunikatör projekt Slussen
Telefon:  0733-434 818
E-post: emma.sahlman@extern.stockholm.se.