Sprinkle Media

Byggsvepet nummer 6 om Branschsignaler

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2019 21:06 CEST

Bostadsköerna växer snabbt i storkommunerna samtidigt som ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet toppar samhällsagendan. Det går inte längre att betrakta bostadsbristen som ett enskilt problem utan som en allvarligt växande samhällsutmaning.

Bostadsköerna har blivit allt längre i Sveriges tio största kommuner, rapporterar idag Dagens Nyheter som analyserat siffror från 2018. Tidningen som har granskat kötiden för att få en lägenhet via landets största bostadsköer. Via Bostadsförmedlingen i Stockholm tar det i genomsnitt 10 år att få ett boende, men vill man bo i stadskärnan får den som söker bostad vänta i snitt 17 år. Studerar man Örebro får den bostadssökande i snitt vänta 8 år och för bostadsköerna i Uppsala, Linköping och Göteborg är kötiden mellan 5 och 7 år.

Bostadsminister Per Bolund (MP) säger till tidningen att det är ett stort problem att bostadsmarknaden inte fungerar och Systemhus menar att problemet är större än så. Som Byggsvepet tidigare uppmärksammade står bostadspolitiken inför ett avgörande vägskäl, behovet av en bred politisk samsyn på den svenska bostadsmarknaden är brådskande för att driva igenom nödvändiga reformer som kan göra bostadsmarknaden mer välfungerande för alla i samhället, i linje med Systemhus vision om att #allaskabo.

Med tanke på att kostnaden för bostadsbristen för Sveriges storstäder uppskattas till drygt 50 miljarder kronor i utebliven tillväxt varje år påverkas landets ekonomi. Varje år hindras tusentals människor från att hitta boende i Sveriges storstadsregioner i vilka urbaniseringen fortsätter allt snabbare. När människor inte kan flytta till platser där de bäst kommer till sin rätt är det inte bara ett personligt problem, utan en utmaning för hela samhället och landets investeringskraft påverkas.

När trångboddheten ökar påverkas integrationen och när boendesegregationen cementeras leder det till andra samhällsutmaningar. Systemhus ser därför med glädje på att fler aktörer nu uppmärksammar behovet av fler bostäder och följer bolagets fokusområde som under lång tid har varit att bygga hyresrätter med ett hållbarhetsperspektiv. Igår meddelade Oscar Properties att de lanserat ett nytt bolag som ska bygga bostäder runt om i Sverige till priser som konkurrerar med nybyggda hyresrätter.

Förutom bristen på tillgängliga bostäder tillkommer utmaningen för hela byggsektorn att som en av flera branscher genomgå en klimatomställning. För att nå klimatmålen krävs att byggbranschen ökar takten mot hållbart byggande och hållbar renovering. Bara 9 % av byggavfallet återvinns och hela 31 % av energianvändningen i Sverige går åt i byggbranschen. Genom initiativet Fossilfritt Sverige arbetar byggsektorn med en färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig värdekedja i byggsektorn fram till 2045.

Redan tidigare ska enligt Boverket, senast år 2025, en majoritet av Sveriges kommuner integrera ekosystemtänkandet i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön i städer och tätorter, en utveckling som Systemhus välkomnar.

Systemhus inför som vi tidigare informerat om en så kallad systemekologi där vi t ex utvärderar ny teknologi att använda i våra kommande produktioner. En bärande ide´ är väggblock med inbyggda solceller som förutom att ge god isolering tillför fastigheter förnyelsebar energi. Ambitionen är att våra fastigheter på sikt skall bli koldioxidnegativa. Med redan idag har vi infört en resepolicy som innebär att våra anställda och samarbetspartners uppmanas att prioritera att resa med tåg i absolut möjligaste mån.

Frågan om social hållbarhet i form av en egen bostad behöver lyftas och hanteras utifrån fler perspektiv och Systemhus uppmanar politiker att nationellt, regionalt och lokalt tänka och agera sektoröverskridande.

Ett socialt hållbart samhälle kan definieras som ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, med hög tolerans där människors lika värde står i centrum något som bland annat förutsätter en långsiktig och samordnad bostadspolitik.

Lösningar finns, men för att realisera dem krävs i flera fall ett politiskt initiativtagande, viljan och modet att våga tänka över samhällssektorerna. Systemhus har kunskap och erfarenhet från stadsdelsutveckling, även i socialt utsatta bostadsområden, samt tillämpbara modeller för att åstadkomma en över tiden hållbar samhällsutveckling. Vi är gärna med och bidrar till att göra Sverige till ett lysande exempel på samhällsutveckling utifrån ett sektoröverskridande hållbarhetstänkande.

Systemhus, samhällsbyggare som erhåller en offentlig ursäkt och får medhåll av Pressombudsmannen

Fagersta Posten publicerade den 21 februari i år en nättidningsartikel med en rubrik, i vilken tidningen påstod att Systemhus skulle vara i konkurs vilket var felaktigt och saknade grund för påståendet, vilket tillfogat bolaget en omfattande verksamhetsskada. Ett faktum som bolaget har påtalat och nu har Pressombudsmannen (PO) uppmanat koncernen Mittmedia att ändra rubriksättningen.

Systemhus förstår att kommunala företrädare och olika partier som brinner för kommunens utveckling och framtid ibland kan missförstå det mediala landskapet. Systemhus drivs av samma energi att bidra till kommunernas framtida utveckling i form av bostäder och arbetstillfällen vilket är bakgrunden till vårt engagemang som bostadsutvecklare. Vi välkomnar därför den framförda ursäkten i en insändare från en politisk företrädare i Norberg och ser fram emot en fortsatt dialog med kommunen.

När det mediala landskapet omfattas av mer faktagranskande och källkontroll ges Systemhus tid och energi att åter fokusera på kärnverksamheten, d v s att prospektera och bygga hyresrätter till gagn för samhällsutvecklingen och samtidigt skapa nöjda hyresgäster, kunder och aktieägare.

Vi arbetar nu vidare med full kraft!

Med vänliga hälsningar
Linus Söder, VD

Bostadsbranschen genomgår nu en snabb utveckling baserat på förändrade förutsättningar i marknaden. Omvärldsfaktorer och politiska beslut i kombination med trender och människors behov i vardagen ändrar snabbt förutsättningarna för olika byggprojekt. Detta är bakgrunden till att Systemhus valt att skapa ”Byggsvepet” en informationskanal som följer utvecklingen i samhället, i kombination med att kort berätta om Systemhus verksamhet och projektutveckling, där bolagets olika företrädare kommer till tals.