Sprinkle Media

Byggsvepet nummer 7 om branschsignaler

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2019 12:42 CEST

Samtidigt som globala frågeställningar som ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet söker nya lösningar är vi inne i den fjärde industriella revolutionen och enligt IDC Future Scape kommer över 60 % av världens BNP att vara digitaliserad fram till år 2022. Ny teknik lägger grunden för nya tjänster, exempelvis kan man i Dagens Industri läsa om hur bolåneutmanarna skapar nya digitala produkter på marknaden. Detta är bara början när exempelvis blockchain-tekniken nu växer sig allt starkare.

Digitaliseringen sprider sig alltmer i samhället, något som Byggsvepet tidigare har belyst i olika artiklar. Integreringen av blockchain-tekniken i kombination med Internet of Things (IoT) möjliggör helt nya och unika kundupplevelser i vardagen.

Samtliga branscher genomgår just nu en intensiv digitalisering och i framtiden kommer fler och fler gränsöverskridande lösningar att komma ut på marknaderna och ge nya kundupplevelser. Med hjälp av blockchain-teknologin kan så kallade fragmenterade fastighetsinvesteringar göras, exempelvis kan vardagsinvesteraren genom digitala ”smarta kontrakt” säkra sin kryptovaluta mot valutasvängningar genom att investera i fastighetsprojekt.

Förutom den allvarliga bristen på tillgängliga bostäder tillkommer utmaningen för hela byggsektorn att som en av flera branscher genomgå en snabb klimatomställning och enligt Boverket ska även Sveriges kommuner integrera ekosystemtänkandet. Detta ska ske i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön i städer och tätorter. Detta är en utveckling som Systemhus välkomnar då vi är övertygade om att klimatfrågorna parallellt med den tekniska utvecklingen måste lösas och att lösningarna i framtiden integreras i ett klimat- och vardagssmart boende baserat på ett systemekologiskt tänkande i framtida produktlanseringar.

Systemhus, samhällsbyggare i Norberg

Systemhus har det senaste året valt att etablera sig i Norberg. Detta som en bostadsutvecklare med ett genuint samhällsengagemang som ser bostadsbyggande som en viktig förutsättning för ett aktivt näringsliv, som kan genera nya arbetstillfällen. Vid sidan av det mediala motståndet mot Systemhus, som på felaktiga grunder kraftigt försvårat denna utveckling, har bolaget renoverat upp en hyresfastighet på Täppvägen som inom kort även kommer att erbjuda en kreativ vindsvåning som ett modernt tillskott av kontorslokaler i Norberg.

MinAttefallare

Nybyggd Attefallare från Systemhus med mansardtak, skapar extra rymd och mer plats om man har sovloft.

När trångboddheten ökar påverkas integrationen och när boendesegregationen cementeras leder det till andra samhällsutmaningar. Systemhus ser därför med glädje på att fler aktörer nu uppmärksammar behovet av fler bostäder och följer bolagets fokusområde som under lång tid har varit att bygga hyresrätter med ett hållbarhetsperspektiv. Ett enkelt och prisvärt alternativ eller komplement kan vara att bygga en så kallade Attefallare på sin hustomt.

Systemhus marknadsför Attefallare i olika modeller och intresset för vår produkt MinAttefallare har kraftigt ökat under april månad, med hundratals intresserade privatkunder på våra sociala medier och även från andra byggföretag. Under veckan innan påsk hade vi till exempel nöjet att omgående sälja sju Attefallare.

Alla intresserade som nu i vårsolen drömmer om en egen Attefallare är välkomna att ta del av våra modeller och priser via våra sociala media och Minattefallare.se

Med önskan om en fortsatt grön och skön vår!

Med vänliga hälsningar
Linus Söder, VD Systemhus

Bostadsbranschen genomgår en snabb utveckling baserad på förändrade förutsättningar i marknaden. Omvärldsfaktorer och politiska beslut i kombination med trender och människors behov i vardagen ändrar snabbt förutsättningarna för olika byggprojekt. Detta är bakgrunden till att Systemhus valt att skapa ”Byggsvepet”, en informationskanal som följer utvecklingen i samhället, i kombination med att kort berätta om Systemhus verksamhet och projektutveckling, och där bolagets olika företrädare kommer till tals.