Varbergs konsthall

Byråkrati som estetik, rum för humanism och Sveriges friaste byråkrat

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2018 13:21 CEST

Sedan 10 år tillbaka har Kanslibyrån och konstnärerna John Huntington (f.1981) och Per-Arne Sträng (f.1976), arbetat för en kamp i vardagen där rationalitet, lydnad och effektivitet ifrågasätts. I början med fokus på småskalig motståndskamp genom poetiska handlingar till att alltmer kretsa kring arbetslivet som en återkommande tematik. Irrationalitet och ironiska undertoner präglar många gånger deras uttryck som flätas in i instruktioner, objekt och kontorsmaterial

För första gången samarbetar de nu i utställningen med Frihetsförmedlingen och konstnärerna Lars Noväng (f.1957) och John Huntington (f.1981). Med ett performativt och myndighetstungt uttryck lånad från Arbetsförmedlingens grafiska profil, utforskar de betydelse av frihet, lönearbete och institutionalisering. Bland annat ges handledning av Sveriges friaste byråkrat, handläggaren Cecilia Jonasson.

- En angelägen utställning med en av vår tids stora fråga – arbetslivets möjligheter och omöjligheter! Det blir en interaktiv utställning där publiken undersöker sina egna hinder för ett friare och mer hållbart liv genom humor och stort allvar, säger Camilla Påhlsson, konstnärlig ledare.

Gemensamt för verken i Utrymningsplaner är att de undersöker hur människan omges och påverkas av byråkrati. I flera bemärkelser knyter utställningen an till valet 2018 och visar på konstens roll i att uppmuntra till kritiskt tänkande för att ge plats för nya tankar, idéer och sätt att agera.

Utrymningsplaner är den första utställningen som cureras av Camilla Påhlsson, som tillträdde som konstnärlig ledare för Varbergs konsthall i maj. I samband med utställningen planeras också ett särskilt program som fördjupar förståelse för utställningens tematik av konstnärsamtal, konstworkshop och föreläsning såväl som visningar och öppen verkstad.

Utställningen är producerad av Varbergs konsthall. Efter utställningen går Kanslibyrån vidare och visas på Trollhättans konsthall.

Varbergs Konsthall ligger i Kulturhuset Komedianten centralt i Varberg. Här visas årligen tre – fyra större utställningar med internationell och nationell samtidskonst. Utställningsprogrammet består av såväl separatutställningar som tematiska grupputställningar. Konsthallen producerar egna utställningar men samarbetar också med frilansande curatorer.

Varbergs konsthall strävar efter att på ett mångsidigt sätt presentera samtidskonstens olika fenomen, innehåll och uttrycksformer. I valet av utställningar, i planering och i genomförandet beaktar vi en jämn könsfördelning och olika målgruppgrupper, utan att pruta på att innehållet ska vara utmanande.