Vingåkers kommun

Byråkratin tas bort i Vingåkers skolor

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2015 10:00 CEST

Bort med byråkratin i Vingåkers skolor och fokus på det som händer i klassrummet. Ett utvecklingsprogram för skolorna och nya verktyg för lärarstöd ska göra skillnad.

På Slottsskolan i Vingåker samlades i måndags lärare, fritidspedagoger, elevhälsopersonal och rektorer i Vingåkers kommun. Ett utvecklingsarbete har nu påbörjats i samarbete med RAU, Rektorsakademien utveckling.

Stefan Bohlin, rektor, tycker att det känns mycket bra.

– Vi skalar bort byråkratin och renodlar. Då kan vi fokusera mer på det som händer i klassrummet. Som rektor får jag nu stöd i att diskutera lärprocessen med lärarna på djupet, berättar han.

Under läsåret kommer alla rektorer och skolor i Vingåkers kommun att arbeta utifrån det här utvecklingsprogrammet. Ante Runnquist från RAU berättar:

– Det som utmärker bra skolor är att det finns en medvetenhet om de områden som behöver utvecklas. I skolorna i Vingåkers kommun ska vi nu jobba med tre områden: lärmiljö för alla, undervisningen i klassrummet och kontinuerlig bedömning.

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram verktyg som både rektorer och lärare ska använda. Tidigare har varje skola arbetat var för sig – nu görs istället arbetet gemensamt.

– Forskningen säger bland annat att goda resultat uppnås i skolan genom att reflekterande samtal om undervisningen förs och läraren får feedback på klassrumsarbetet. Det är det vi sätter fokus på nu, säger förvaltningschef Lena Sahrblom.  


Kontaktuppgifter:

Lena Sahrblom, förvaltningschef
Telefon: 0151-191 35
E-post: lena.sahrblom@vingaker.se

Rosmarie Sundström, kommunikatör
Telefon: 0722-38 30 91
E-post: rosmarie.sundstrom@vingaker.se

Vingåkers kommun är vackert beläget i Sörmlands nordvästra del och gränsar till Närke och Östergötland. Kommunen är storstadsnära med korta avstånd till Örebro, Eskilstuna, Norrköping, Nyköping samt Stockholm. Kommunen kännetecknas av ett varierat näringsliv med några större företag och med många småföretag. Inom Vingåkers kommun finns ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för alla.