Grön Ungdom

BYT FOKUS I FEMINISMDEBATTEN

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 09:38 CET

Imorgon är det den Internationella Kvinnodagen. Grön Ungdom anser att det är glädjande att många feministiska frågor kommit upp på den politiska dagordningen, men tycker samtidigt att det är oerhört synd att många feministiska frågor som ger långsiktiga effekter har åsidosatts.

- Grunden till ojämställdheten i dagens samhälle är de sociala könsrollerna, som gör att män och kvinnor tillskrivs olika egenskaper där manliga egenskaper värderas högre. Därför måste arbete mot könsrollerna sättas i fokus, säger Alexander Chamberland, språkrör Grön Ungdom.

- Könsrollerna grundläggs redan i tidig ålder. Därför är det nödvändigt att arbeta för likabehandling i skolan och en mer jämlikt fördelad föräldraledighet, om man på allvar vill skapa ett jämställt samhälle, fortsätter Chamberland.

- Media och reklam skapar en stor del av vår verklighetsbild. Idag anspelar media och reklam på förlegade könsroller och skeva skönhetsideal. Sexismen i reklam och media är en av vår tids största samhällsproblem och måste behandlas därefter, säger Chamberland

Bland förslagen som Grön Ungdom och Miljöpartiet har är en obligatorisk jämställdhetsutbildning för lärare och förskolelärare, en lagstiftning mot sexistisk reklam och en fördelning av presstödet så att det främjar ett jämställt medieutbud.

För mer information:

Alexander Chamberland, språkrör Grön Ungdom, 0704-36 86 91