U&We

Byt inte bara glödlampor. Byt värderingar. Klimat - en fråga om etik och rättvisa.

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 14:25 CEST

BYT INTE BARA GLÖDLAMPOR. BYT VÄRDERINGAR!
-klimat en fråga om etik och rättvisa?
Den 9 september arrangerar U&W [you&we] höstens första klimatsalong om klimat, etik och rättvisa i Stockholm tillsammans med SVN (Social Venture Network), Studiefrämjandet och Skandia. Inledande talare är Jan Aronsson, legitimerad existentiell psykoterapeut, praktiserande filosof och ekonom och Niclas Hällström, klimatexpert på Naturskyddsföreningens internationella miljöpolicyprogram. Därefter följer diskussioner.

Klimatkrisen ser värre ut än vi trott. Den senaste vetenskapen visar tydligt att vi på några få decennier måste ställa om samhället till att bli i det närmaste fossilfritt. På några få år måste vi halvera våra utsläpp. Utmaningen verkar oerhörd, men bjuder också på många möjligheter för ett land som Sverige. Få, om några, har samma goda möjligheter som vi i Sverige att gå före och vända utmaningen till någon positivt. Men hur ser det ut för övriga världen? Hur ska den fattigare delen av världen klara av att minska sina utsläpp nästan lika mycket samtidigt som man måste klara av att möta skriande utvecklingsbehov?

Det räcker alltså inte att byta glödlampor utan vi behöver också byta våra värderingar. Det säger Jan Aronsson som inleder salongen med att prata om nödvändigheten att ändra sin egen livsstil.

Vår andra inledare, Niclas Hällström utgår från vårt globala ansvar för klimat och för vår gemensamma överlevnad. Han kommer att ge en kort översikt av klimatutmaningen med särskilt fokus på rättvisefrågor och Sveriges globala ansvar.
Häng med på en tankeväckande, provocerande och fullt ut klimatkompenserad kväll!

Datum:     9 september 2008
Plats:     Skandia, Sveavägen 44 Stockholm i lokal Hörnan.
Pris:     200 kr. Ekologisk macka ingår.
Tid:     17.00-19.30
Anmälan:     Föranmäl dig via uwab@uwab.se

Vad är en klimatsalong?
En klimatsalong är en mötesplats där människor från alla samhällsområden; näringslivet, myndigheter, ideella organisationer, kan träffas och diskutera klimatfrågor. Varje tillfälle börjar med en inledare, en inspiratör som ger ett anslag till samtalen som följer. Därefter förs diskussioner i mindre grupper och salongen avslutas med en sammanfattning av det som kommit upp under kvällen.

Datum för höstens klimatsalonger

14/10 - Klimat och teknink

11/11 - Klimat och politik

9/12 - Klimat och mat

För ytterligare information kontakta:
Pia Jertfelt, salongsmadam och konsult, U&W[you&we], tfn 08-34 65 65, 070-715 47 60
Peter Wrenfelt, pressansvarig och partner, U&W[you&we], tfn 08-34 65 65, 0708-55 33 66

U&W [you&we] är ett konsultföretag som anser att det inte finns en motsats mellan ett gott ekonomiskt resultat och att bedriva en ansvarsfull affärsverksamhet. Det gäller bara att hitta fram till hur man gör. Och det är där vi kommer in i bilden. www.uwab.se