AFA Försäkring

Byte av bullriga leksaker ska förbättra förskolans ljudmiljö

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2013 09:30 CEST

Bullrande leksaker på förskolor är en hälsorisk. Korta, höga ljudtoppar skapar både stress
och problem med hörseln. AFA Försäkring beviljar Fredrik Sjödin, forskare vid Umeå universitet, 1 622 000 kr för att genom personalenkäter och ljudnivåmätningar på tio förskolor hitta de tio bullrigaste leksakerna och ersätta dem med tystare alternativ.

Förskolan har ofta en bullrig arbetsmiljö. Sedan två år finns EU–direktiv om att tillverkarna måste utforma leksaker för att minimera riskabelt ljud. Men det råder fortfarande stor brist på kunskap om hur leksaksbullret påverkar och stör barn och vuxna.Korta, höga ljudtoppar skapar både stress och problem med hörseln. Det handlar inte bara om ljudet i sig, det bidrar också till att barnen höjer röstnivån och därmed allmänbullret. Leksaksljud kan också överstimulera barnen.

Ett av de bästa sätten att förbättra ljudmiljön är därför att byta till tystare leksaker, visar ett tidigare forskningsprojekt.

AFA Försäkring beviljar Fredrik Sjödin, forskare vid Umeå universitet,1 622 000 kr för att genom personalenkäter och ljudnivåmätningar på tio förskolor hitta de tio bullrigaste leksakerna och ersätta dem med tystare alternativ. Forskarna ska utvärdera vad bytet innebär och förmedla sina resultat till såväl inköpare på förskolorna som de som tillverkar, importerar och säljer leksaker.

Detta är ett av sex nya forskningsprojekt som fått sammanlagt nära 18 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Bild på Fredrik Sjödin finns att hämta i AFA Försäkrings pressrum
  
Mer information:
Fredrik Sjödin, Umeå universitet, Institutionen för psykologi. 070-205 40 18, fredrik.sjodin@psy.umu.se.  
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd  
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se