Beijer Alma AB

Byte av VD i Habia Cable AB

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 11:45 CET

Habias VD Johan Vinberg lämnar sin befattning under 2011. Företaget har inlett arbetet med att rekrytera en efterträdare. Johan Vinberg har varit VD i Habia sedan 2004. Under denna period har stor kraft ägnats åt att utveckla styrsystemen och anpassa kostnaderna i bolaget. Samtidigt har en allt större del av produktionen flyttats till lågkostnadsländer, framförallt till Kina. Johan Vinberg har gjort viktiga insatser i det här arbetet. För att säkerställa en långsiktigt god lönsamhet behöver företaget nu utveckla den operativa effektiviteten, bredda verksamheten och öka försäljningen till kunder utanför telekomsektorn. Mot den bakgrunden blir det också naturligt att en ny VD tar vid i Habia.

_________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________

Ytterligare upplysningar:
VD och koncernchef Bertil Persson, Beijer Alma AB, telefon: 08-506 427 50

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors, som är en fullsortimentsleverantör av industrifjädrar, tråd- och banddetaljer, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech som arbetar med industrihandel. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.